Hlavní obsah

propose [prəˈpəʊz]

Vyskytuje se v

toast: make/propose a toastpronést přípitek

vote of thanks: She proposed a vote of thanks to him.Oficiálně mu poděkovala., Vyjádřila mu díky.

nabídnout: nabídnout sňatek komupropose (marriage) to sb

návrh: předložit návrh komuput forward a proposal, submit a proposal, propose a motion to sb

požádat: požádat o ruku kohomake a proposal, propose (marriage) to sb

pronést: pronést přípitekpropose a toast, pledge

přípitek: pronést přípitekpropose a toast

sňatek: nabídnout sňatek komupropose (marriage) to sb

ruka: požádat o ruku kohopropose, make a proposal to sb