Hlavní obsah

purpose [ˈpɜːpəs]

Podstatné jméno

  1. of sth účel, smysl čehoIt would serve no purpose.K ničemu by to nebylo.serve one's purposesplnit svůj účelto no purposebez užitku, k ničemu, zbytečněto some purposes jistým úspěchem
  2. cíl, záměr, úmyslsuits sb's purposeshodit se komu

Vyskytuje se v

cross-purposes: be at cross-purposeswith sb nerozumět si s kým, mluvit každý o něčem jiném, mít odlišné záměry nevědomky

illustrative: for illustrative purposespro ilustraci, na ukázku

infirmity: infirmity of purposenerozhodnost

medicinal: for medicinal purposespro léčebné účely

strength: strength of purposeodhodlanost, odhodlání, cílevědomost, rozhodnost

tax: for tax purposespro daňové účely

prakticky: prakticky vzatofor all practical purposes, practically speaking, technically speaking, v podstatě to all intents and purposes

účel: k tomuto účelu, pro tento účel, za tímto účelemfor this purpose

účel: za účelem, abyin order to, so as to do sth, for the purpose of doing sth

účelový: věta účelováfinal clause, clause of purpose

naschvál: Řekl jsem to naschvál.I said it on purpose.

postrádat: postrádat smysllack purpose

účel: na dobročinné účelyfor charitable purposes