Hlavní obsah

purpose [ˈpɜːpəs]

Podstatné jméno

  1. of sth účel, smysl čehoIt would serve no purpose.K ničemu by to nebylo.serve one's purposesplnit svůj účelto no purposebez užitku, k ničemu, zbytečněto some purposes jistým úspěchem
  2. cíl, záměr, úmyslsuits sb's purposeshodit se komu

Vyskytuje se v

cross-purposes: be at cross-purposeswith sb nerozumět si s kým, mluvit každý o něčem jiném, mít odlišné záměry nevědomky

purpose: for all practical purposes, to all intents and purposesprakticky vzato, v podstatě, z praktického hlediska

illustrative: for illustrative purposespro ilustraci, na ukázku

infirmity: infirmity of purposenerozhodnost

medicinal: for medicinal purposespro léčebné účely

tax: for tax purposespro daňové účely

prakticky: for all practical purposes, practically speaking, technically speaking, v podstatě to all intents and purposesprakticky vzato

účel: for this purposek tomuto účelu, pro tento účel, za tímto účelem

účelový: final clause, clause of purposevěta účelová

naschvál: I said it on purpose.Řekl jsem to naschvál.

postrádat: lack purposepostrádat smysl