Hlavní obsah

aim [eɪm]

Vyskytuje se v

aim: be aimedat sth mít za cíl co, být zaměřený na co, zaměřovat (se) na co

damned: I'm damned if ...ať se propadnu, jestli ..., ani mě nenapadne, aby ...

mistaken: if I'm not mistakenjestli se nemýlím

sorry: (I'm) sorrypromiňte, pardon, je mi líto

about: I'm sorry about it.Je mi to líto., Mrzí mě to.

acquaintance: I'm so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

all: I'm all alone.Jsem úplně sám.

any: I'm not making any promises.Nedělám žádné sliby., Nic neslibuji.

bored: I'm getting bored with this.Začíná mě to nudit.

business: I'm here on business.Jsem tady služebně.

certain: I'm not certain of it.Nejsem si tím jistý.

down: I'm down for an interview.Mám jít na pohovor.

fine: I'm fine. And you?Já se mám dobře, a vy?

for: I'm happy for you.To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.

fussed: I'm not fussed about it.To mě neštve., To je mi fuk.

glad: I'm glad to see you.Rád vás vidím.

go: I'm going tomorrow.Zítra odjíždím.

going: I'm going to do it.Já to udělám.

gonna: I'm gonna do it.Já to udělám.

great: I'm not a great one for parties.Na večírky mě moc neužije.

hand: I'm glad it's off my hands.Jsem rád, že už to mám z krku.

happy: I'm happy for him.Moc mu to přeju., Mám radost i za něj.

head: I'm heading for ...Mám namířeno do ...

home: I'm going home.Jdu domů.

hot: I'm hot.Je mi horko.

indifferent: I'm indifferent.Je mi jedno. který si vezmu ap.

intrude: I hope I'm not intruding.Doufám, že neruším.

invite: I'm invited to dinner.Jsem pozván na večeři.

Irish: I'm Irish.Jsem Ir.

keen: I'm keen on seeing her.Strašně rád bych ji viděl.

late: I'm sorry I'm late.Promiňte, že jdu pozdě.

like: I'm sorry to intrude on you like this.Promiňte, že vás takhle ruším.

off: I'm off coffee.Kávu už nepiju.

one: I'm not one for political changes.Nejsem pro politické změny.

over: I'm glad it's all over.Jsem rád, že už je po všem.

see: I'm here to see Mr ...Jdu za panem... mám zde s ním schůzku

sicken: I'm sickening for a cold.Leze na mě rýma.

stuck: I'm stuck!Nevím, jak dál!

sure: I'm pretty sure.Jsem si úplně jistý.

text: I'm gonna text you.Pošlu ti esemesku.

unaccustomed: I'm unaccustomed to wearing suits.Nejsem zvyklý nosit oblek.

under: I'm under pressure.Jsem pod tlakem.

warm: I'm warm.Je mi (příjemně) teplo.

way: I'm on my/the way (to...).(Už) Jsem na cestě (do...).

well: I'm well.Jsem v pořádku., Je mi dobře., Mám se dobře.

what: Guess what! I'm going to dinner at..Hádej co se stalo. Jdu na večeři ke..

set: AmE I'm all set.Jsem v pohodě., (Ne,) díky. nic nepotřebuji ap.

: I'm, I amjá jsem

mířit: aim highmířit vysoko

muška: be aiming at sbmít koho na mušce mířit

pozornost: focus on sth, aim one's attention to sth, zero in on sth/sbzaměřit pozornost na co

u: odkud jsem where I'm from, doma at our place, v zemi in our countryu nás

bohužel: I'm sorry, father isn't at home.Otec bohužel není doma.

být: I'm twenty five.Je mi dvacet pět (let).

dařit se: I'm (doing) fine.Daří se mi dobře.

dělat: I am (working) on it., naplno ap. I'm all over it.Dělám na tom.

do: I'm going to bed.Jdu do postele.

hledat: I'm looking for a job.Hledám práci.

hlídat: I'm watching my weight.Hlídám si váhu.

hotovo: Done!, I'm finished!Hotovo! mám doděláno

jedno: I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.Je mi to jedno.

jistý: I'm sure of it.Jsem si tím jistý.

jít: I'm here to see Mr ..., I've come to see Mr ..., I've got an appointment with Mr ...Jdu za panem... máme zde schůzku ap.

lézt: I'm coming down with something.Něco na mě leze. nemoc

litovat: I'm sorry.Lituji.

mít se: I'm fine.Mám se dobře.

mizet: I'm off.Já mizím.

mrzet: I'm sorry that ...Mrzí mě, že ...

nakonec: After all, I'm glad he hasn't come.Jsem nakonec rád, že nepřišel.

namířit: I'm heading for ...Mám namířeno do ...

nevolno: I don't feel well., I'm (feeling) unwell., I feel out of sorts.Je mi nevolno.

obávat se: I'm afraid so/not.Obávám se, že ano/ne.

obědvat: I'm just having lunch.Právě obědvám.

obtěžovat: I'm sorry to bother you.Promiňte, že vás obtěžuji.

oddechnout si: I'm really relieved.To jsem si oddechl.

omlouvat se: I'm sorry for being late.Omlouvám se, že jdu pozdě.

on: I'm not going with him.S ním nejdu.

opravit: Correct me if I'm wrong.Opravte mě, pokud se mýlím.

platit: I'm buying!, It's my treat!Platím já! v hospodě ap.

plést se: If I'm not mistaken, ...Jestli se nepletu, ...

poctít: I'm honoured to be able ...Jsem poctěn, že mohu ...

poroučet se: I'm leaving!, I'm off!Já se poroučím!

pospíchat: I'm in a hurry.Pospíchám.

potěšit: I'm really pleased.Jsem skutečně potěšen.

pozapomenout: I'm a bit rusty., Jsem ze cviku. I am out of practice.Už jsem to pozapomněl.

pozdě: I'm sorry I'm late.Promiňte, že jdu pozdě.

pracovně: I'm here on business.Jsem zde pracovně.

prima: I'm fine.Mám se prima.

primární: Our primary aim is ...Naším primárním cílem je ...

pro: I'm all for it., jdu do toho I am game!, při hlasování ap. I'm in favour., I vote aye.Jsem pro.

prominout: omluva (I'm) sorry., k upoutání pozornosti ap. Excuse me!Promiňte!

afraid: I'm afraidobávám se, bohužel omluva, nesouhlas

přejíst se: I've overeaten., Jsem nacpaný. I'm stuffed.Přejedl jsem se.

přerušovat: I'm sorry to interrupt (you) ...Omlouvám se, že vás přerušuji ...

přestávat: I'm getting tired of it.Přestává mě to bavit.

rád: I'm glad to see you.Jsem rád, že tě vidím.

růžově: I'm not too optimistic about it.Nevidím to příliš růžově.

soukromě: I'm here on private business.Jsem tu soukromě.

splín: hovor. I'm feeling down/blue., I have the blues.Mám splín.

sranda: I'm just kidding.Dělám si srandu.

strašně: I'm terribly/awfully sorry.Je mi to strašně líto.

svobodný: I'm single.Jsem svobodný.

špatně: I feel sick., není mi dobře I'm unwell., I'm not feeling well.Je mi špatně.

také: I'm hungry. – So am I.Mám hlad. – Já také.