Hlavní obsah

aim [eɪm]

Vyskytuje se v

afraid: I'm afraidobávám se, bohužel omluva, nesouhlas

damned: I'm damned if ...ať se propadnu, jestli ..., ani mě nenapadne, aby ...

mistaken: if I'm not mistakenjestli se nemýlím

sorry: (I'm) sorrypromiňte, pardon, je mi líto

sorry: I'm sorrybohužel, lituji, je mi líto před zápornou odpovědí ap.

sorry: I'm sorry.To mě mrzí., To je mi líto.

sorry: I'm sorry to say ...Nerad to říkám ...

about: I'm sorry about it.Je mi to líto., Mrzí mě to.

acquaintance: I'm so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

afraid: I'm afraid so/not.Obávám se, že ano/ne.

all: I'm all alone.Jsem úplně sám.

any: I'm not making any promises.Nedělám žádné sliby., Nic neslibuji.

bored: I'm getting bored with this.Začíná mě to nudit.

business: I'm here on business.Jsem tady služebně.

certain: I'm not certain of it.Nejsem si tím jistý.

down: I'm down for an interview.Mám jít na pohovor.

fine: I'm fine. And you?Já se mám dobře, a vy?

for: I'm happy for you.To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.

fussed: I'm not fussed about it.To mě neštve., To je mi fuk.

glad: I'm glad to see you.Rád vás vidím.

go: I'm going tomorrow.Zítra odjíždím.

going: I'm going to do it.Já to udělám.

gonna: I'm gonna do it.Já to udělám.

great: I'm not a great one for parties.Na večírky mě moc neužije.

hand: I'm glad it's off my hands.Jsem rád, že už to mám z krku.

happy: I'm happy for him.Moc mu to přeju., Mám radost i za něj.

head: I'm heading for ...Mám namířeno do ...

home: I'm going home.Jdu domů.

hot: I'm hot.Je mi horko.

indifferent: I'm indifferent.Je mi jedno. který si vezmu ap.

intrude: I hope I'm not intruding.Doufám, že neruším.

invite: I'm invited to dinner.Jsem pozván na večeři.

Irish: I'm Irish.Jsem Ir.

keen: I'm keen on seeing her.Strašně rád bych ji viděl.

late: I'm sorry I'm late.Promiňte, že jdu pozdě.

like: I'm sorry to intrude on you like this.Promiňte, že vás takhle ruším.

off: I'm off coffee.Kávu už nepiju.

one: I'm not one for political changes.Nejsem pro politické změny.

over: I'm glad it's all over.Jsem rád, že už je po všem.

see: I'm here to see Mr ...Jdu za panem... mám zde s ním schůzku

sicken: I'm sickening for a cold.Leze na mě rýma.

stuck: I'm stuck!Nevím, jak dál!

sure: I'm pretty sure.Jsem si úplně jistý.

text: I'm gonna text you.Pošlu ti esemesku.

unaccustomed: I'm unaccustomed to wearing suits.Nejsem zvyklý nosit oblek.

under: I'm under pressure.Jsem pod tlakem.

warm: I'm warm.Je mi (příjemně) teplo.

way: I'm on my/the way (to...).(Už) Jsem na cestě (do...).

well: I'm well.Jsem v pořádku., Je mi dobře., Mám se dobře.

well: I'm not very well.Není mi moc dobře.

what: Guess what! I'm going to dinner at..Hádej co se stalo. Jdu na večeři ke..

set: AmE I'm all set.Jsem v pohodě., (Ne,) díky. nic nepotřebuji ap.

: já jsemI'm, I am

mířit: mířit vysokoaim high

muška: mít koho na mušce mířitbe aiming at sb

pozornost: zaměřit pozornost na cofocus on sth, aim one's attention to sth, zero in on sth/sb

u: u násodkud jsem where I'm from, doma at our place, v zemi in our country

bohužel: Otec bohužel není doma.I'm sorry, father isn't at home.

být: Je mi dvacet pět (let).I'm twenty five.

dařit se: Daří se mi dobře.I'm (doing) fine.

dělat: Dělám na tom.I am (working) on it., naplno ap. I'm all over it.

do: Jdu do postele.I'm going to bed.

hledat: Hledám práci.I'm looking for a job.

hlídat: Hlídám si váhu.I'm watching my weight.

hotovo: Hotovo! mám dodělánoDone!, I'm finished!

jedno: Je mi to jedno.I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.

jistý: Jsem si tím jistý.I'm sure of it.

jít: Jdu za panem... máme zde schůzku ap.I'm here to see Mr ..., I've come to see Mr ..., I've got an appointment with Mr ...

lézt: Něco na mě leze. nemocI'm coming down with something.

litovat: Lituji.I'm sorry.

mít se: Mám se dobře.I'm fine.

mizet: Já mizím.I'm off.

mrzet: Mrzí mě, že ...I'm sorry that ...

nakonec: Jsem nakonec rád, že nepřišel.After all, I'm glad he hasn't come.

namířit: Mám namířeno do ...I'm heading for ...

nevolno: Je mi nevolno.I don't feel well., I'm (feeling) unwell., I feel out of sorts.

obávat se: Obávám se, že ano/ne.I'm afraid so/not.

obědvat: Právě obědvám.I'm just having lunch.

obtěžovat: Promiňte, že vás obtěžuji.I'm sorry to bother you.

oddechnout si: To jsem si oddechl.I'm really relieved.

omlouvat se: Omlouvám se, že jdu pozdě.I'm sorry for being late.

on: S ním nejdu.I'm not going with him.

opravit: Opravte mě, pokud se mýlím.Correct me if I'm wrong.

platit: Platím já! v hospodě ap.I'm buying!, It's my treat!

plést se: Jestli se nepletu, ...If I'm not mistaken, ...

poctít: Jsem poctěn, že mohu ...I'm honoured to be able ...

poroučet se: Já se poroučím!I'm leaving!, I'm off!

pospíchat: Pospíchám.I'm in a hurry.

potěšit: Jsem skutečně potěšen.I'm really pleased.

pozapomenout: Už jsem to pozapomněl.I'm a bit rusty., Jsem ze cviku. I am out of practice.