Hlavní obsah

Zájmeno

  • I(v předmětu, za slovesem) me(sám - při zdůraznění) myselfTo jsem já.It's me.Já ne.Not me.já jsemI'm, I am

Podstatné jméno, rod střední nesklonné

Vyskytuje se v

ani: Ani mě nenapadne!, Ani nápad!No way!, Not likely

jít: pokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part

akorát: Kalhoty jsou mi akorát.The pants fit me.

ano: On to neví, ale já ano!He doesn't know, but I do!

bavit: Baví mě to.I enjoy it.

běhat: Běhá mi z toho mráz po zádech.It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.

blbě: Je mi blbě.I feel sick.

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

bodnout: Bodla mě včela.I was stung by a bee.

bolet: Bolí mě v krku.I have a sore throat.

brát: Neber mi to.Don't take it away from me.

břicho: Bolí mě břicho.I have a stomach ache.

být: Není mi dobře.I don't feel well.

celkem: Celkem se mi to líbilo.I quite liked it.

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Could you show me the way?

čest: Bylo by mi ctí.I'd be honoured.

dařit se: Daří se mi dobře.I'm (doing) fine.

dát: Můžeš mi ho dát (k telefonu)?Can you put him on (the phone)?

dělat se: Dělá se mi špatně.I feel sick.

dieta: Doktor mi nařídil dietu.Doctor put me on a diet.

divně: Je mi divně.I feel funny/peculiar/out of sorts.

dobrota: Buď té dobroty a přines mi...Be so kind and fetch me ...

dobře: Není mi dobře.I am not feeling well.

dojem: Udělala na mne opravdu dojem.She really impressed me.

dokud: Dokud jsem tu/tady budu já ...As long as I am here ...

domluvit: Nechte mne prosím domluvit.Please, let me finish.

donést se: Doneslo se mi ...I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...

doprovodit: Doprovodíš mě na nádraží?Will you see me to the station?

dotlačit: Dotlačili mě do toho.They pushed me into (doing) it.

dovnitř: Pusť mě dovnitř!Let me in!

drahý: Je to na mě příliš drahé.It is too expensive for me.

drobnost: jen taková malá drobnost ode mnejust a little something from me

e-mail: Pošli mi e-mail.Send me an e-mail.

esemeska: Pošli mi esemesku!Text me!

fuk: Je mi to fuk.I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.

hádat: Nech mě hádat.Let me guess.

hanba: Je mi za něj hanba.I am ashamed of him.

hláskovat: Můžete mi to hláskovat?Can you spell it for me?

hlava: Bolí mě hlava.I have a headache.

hnusit se: Hnusí se mi to.I find it revolting/disgusting.

hodit se: To se mi hodí. vyhovujeIt suits me (fine).

horko: Je mi horko.I am hot.

chladno: Je mi chladno.I am cold.

chňapnout: Pes po mně chňapnul.The dog snapped at me.

chtít: Co ode mne chcete?What do you want from me?

chtít se: Nechce se mi jít ven.I don't feel like going out.

chutnat: Pivo mi nechutná.I don't like beer.

chybět: Chybíš mi.I miss you.

jakmile: Jakmile mě uviděl ...The moment he saw me ...

jedno: Je mi to jedno.I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.

její: Já na jejím místě ...If I were her ...

jejich: Já na jejich místě ...If I were them ...

jen: Jen co mě uviděl ...The moment he saw me ...

jet: Už mi jede vlak.My train is coming.

jinak: Dej mi to, jinak ...Give it to me or else ...

klamat: pokud mě neklame paměťif my memory serves me well

klečet: Klečel přede mnou.He was kneeling before me.

kolem: Prošel kolem mě.He passed me by.

krev: Tekla mi krev z nosu.I had a nosebleed., My nose was bleeding.

krk: Bolí mě v krku.I have a sore throat.

laskavost: Udělal/Prokázal byste mi laskavost?Would you do me a favor?

lézt: Něco na mě leze. nemocI'm coming down with something.

lhát: Nelži mi!Don't lie to me!

-li: Najdeš-li ho, zavolej mi.In case you find him call me.

líbit se: (Ne)líbí se mi to.I (don't) like it.

líto: Je mi to líto.I am sorry about it.

maličkost: taková maličkost ode mne pozornosta little something from me

malý: Ty boty jsou mi malé.The shoes are too tight for me.

mě, mne: Nechal mne o samotě.He left me alone.

menší: On je mnohem menší než já.He is much shorter than me.

mi: Řekni/Řekněte mi, jak ...Tell me how ...

miláček: Pojď ke mně, miláčku!Come to me, darling.

místo: Místo mě tam šel on.He went there instead of me.

mít: Za koho mě máš?Who do you think I am?

mizet: Já mizím.I'm off.

mladší: Je o tři roky mladší než já.He is three years younger than me.

mluvit: Mluvíte se mnou?Are you talking to me?

: já jsemI'm, I am

answer: Nebral (mi) to., Nezvedal telefon.He didn't answer the phone.

best: Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.Best of all, she paid for me.

buggered: ani mě nehne, abych udělal coBrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sth

correction: Klidně mě opravte. pokud se mýlím ap.I am open to correction.

far: pokud si pamatuji/je mi známoso far as I remember/am aware

flick: Švihnul mě ručníkem.He flicked me with a towel.

intervene: pokud (mi) do toho nic nepřijdeif nothing intervenes

invest: z moci mi svěřené ...by the power invested in me ...

knowledge: pokud vím, pokud je mi známo, ať vzpomínám jak vzpomínámto my best knowledge

nice: Těší mě., Rád vás poznávám.Nice to meet you.

patience: Dochází mi trpělivost.I am running out of patience., My patience is wearing thin.

regret: Mrzí mě, že ...My regret is that ...

say: já na to při vyprávění o konverzaciBrE, hovor. says I

screw: Jdi do hajzlu/háje/prdele!, Seru na tebe!, Polib mi prdel!, Trhni si nohou!Screw you! vulg.

second: druhé já blízký přítelsecond self

see: podle měas I see it

self: mé pravé jámy true self

sick: Je mi na zvracení/špatně/blbě., Zvedá se mi žaludek., Dělá se mi nevolno.I feel sick.

speak: U telefonu., To jsem já. potvrzení totožnosti osoby u aparátuSpeaking.

tell: No, to mi povídej! výraz souhlasuYou're telling me!

thank: poděkuj za mne ...give my thanks to ...

about: Řekl mi o tom.He told me about it.

ache: Bolí mě noha.My leg aches.

achy: Bolí mě celé tělo.I feel achy all over.

advice: Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.Take my advice.

after: Potom, co mi to řekl ...After he told me that ...

agree: Chilli mi nesvědčí.Chilli doesn't agree with me.

alone: Nechte mě na pokoji.Leave me alone.

am: Já jsem.I am.

anybody: Já jsem nikomu neublížil.I didn't hurt anybody.

appeal: To mě nijak neláká.It has little appeal for me.

appear: Připadne mi to nespravedlivé.It appears unfair to me.

as: dvakrát vyšší než játwice as tall as me

at: Podívej se na mě.Look at me.

attention: Můžete mi věnovat pozornost?May I have your attention?

awfully: Je mi to hrozně líto.I am awfully sorry.

back off: Do toho se nepleť. Já to zvládnu.Back off! I'll manage it.

bad: Sporty mi nejdou., Nejsem dobrý na sporty.I am bad at sports.

baffle: To mi nejde na rozum.That baffles me.

be: Je mi horko.I am hot.

being: Protože jsem byl mladý, netrápilo mne to.Being young, I didn't worry.

better: Líbí se mi to víc., Mám to radši.I like it better.

bored: Začíná mě to nudit.I'm getting bored with this.

borrow: Půjčil si ode mě 50 liber.He borrowed 50 pounds from me.

bother: To mi nevadí.That doesn't bother me.

bothered: Ten problém mě trápil/štval.I was bothered about the problem.

chilly: Je mi zima.I feel chilly.

cold: Je mi zima.I am cold.

come on: Leze na mne chřipka.I feel a flu coming on.

complaint: Nejvíc mi vadí, že ...My main complaint is that ...

could: Blbče! Mohl jsi mi to říct.Idiot! You could have told me.

delay: Nezdržuj(te) mě.Don't delay me.

describe: Můžete mi to popsat?Can you describe it to me?

disposed: Moc se mi nechtělo čekat.I wasn't disposed to wait.

do: form. Těší mě., Dobrý den. při prvním setkání, hovor. Nazdar.How do you do?

dream: Zdálo se mi o tobě.I dreamt about you.

either: Buď půjde ona, nebo já.Either she goes or I go.

encourage: Ta zpráva mi dodala odvahy.I was encouraged by the report.

favour: Uděláte mi laskavost?, Prokážete mi službičku?Will you do me a favour?

fine: Já se mám dobře, a vy?I'm fine. And you?

finish: Nech(te) mě domluvit.Let me finish.

fit: Nevejde se mi to do kapsy.It won't fit into my pocket.

fix: Upřela na mě zrak.Her eyes fixed on me.