Hlavní obsah

drahý

Přídavné jméno

  1. (cenou) expensive(nákladný) costlyBrE, hovor. dear, pric(e)yJe to na mě příliš drahé.It is too expensive for me.(mnohem) dražší(much) more expensivety nejdražší obchodythe most expensive stores
  2. (drahocenný) precious(hodnotný) valuabledrahé kovyprecious metals
  3. (milovaný) dear, belovedDrahá Evo ...Dear Eve ...

Vyskytuje se v

kámen: precious stone, gemstonedrahý kámen drahokam

kov: heavy/light/precious/noble/rare metaltěžký/lehký/drahý/ušlechtilý/vzácný kov

příliš: It is too expensive.Je to příliš drahé.

metal: heavy/precious/non-ferrous metalstěžké/drahé/barevné kovy

money: ekon. dear moneydrahé peníze vypůjčené na vysoký úrok

precious: precious metalsdrahé kovy

way: way too expensivepříliš drahý

must: It must have been expensive.To muselo být drahé.

drahý: precious metalsdrahé kovy