Hlavní obsah

money [ˈmʌnɪ]

Podstatné jméno

  1. penízehromadné podst. jm. - ne money are, ale money ispocket moneykapesnémoney-back guaranteezáruka na vrácení peněz při nespokojenosti se zbožím ap.money savingúsporný, výhodný koupě ap.blood moneypeníze za nájemnou vraždumoney launderingpraní (špinavých) penězekon. money balancespeněžní zůstatkyekon. dear moneydrahé peníze vypůjčené na vysoký úrokekon. easy money policypolitika levných penězAmE (right) on the money(naprosto) přesný pravdivý, odpovídající ap.
  2. monies, moneys form.finanční obnosy

Vyskytuje se v

come in: mít pravidelný příjem penízehave money coming in

money: finanční obnosymonies, moneys

object: peníze/vzdálenosti nehrají žádnou rolimoney/distance is no object

plastic: kreditka, platební kartaplastic (money)

pot: spousty penězpots of money

run: (vy)rovnat se komu, nezadat si s kým, (pěkně) zatopit komu soupeři ap.give sb a run for sb's money

appearance: startovné placené známému sportovci za účast na akciappearance money

converter: převodník měnmoney converter

dirty: špinavé penízedirty money

earnest: závdavek, záloha na koupi nemovitostiearnest payment/money

extort: Vydírali ji.They were extorting money from her.

flush: být v balíku/při penězích hl. krátkodoběhovor. be flush (with money)

guarantee: záruka na vrácení peněz při nespokojenosti s výrobkemmoney-back guarantee

hand: rázem/rychle prodělat/vydělat (velké) penízelose/make money hand over fist

idle: nevyužitý kapitálekon. idle money

lay: i přen. vsadit (si), sázet na co pevně věřit ap.hovor. lay bets/odds/money on sth

management: hospodaření s penězi, finanční hospodařenímoney management

minded: opatrný na korunumoney-minded

money supply: růst objemu peněžní zásobymoney supply growth

pressed: být v časové/finanční tísnibe pressed for time/money

prize: peníze na výhry v tenisovém turnaji ap.prize money

protection: výpalné placené gangsterům za ochranuprotection money

put: investovat, dát peníze, vložit peníze do čehoput money into sth

spend: dobře investované penízemoney well spent

value: být dobrý za danou cenu, vyplatit se výrobekbe good value (for money)

water: nezřízeně utrácet, rozhazovat peníze zbytečněspend money like water

aside: odložit si trochu peněz na coput some money aside for sth

come between: Peníze nás nikdy nerozdělí.Money can never come between us.

do: Vydělává víc peněz než já.He makes more money than I do.

have: Nemám už žádné peníze.I have no money left.

little: Měl jsem málo peněz.I had little money.

lot: spousta peněza lot of money

make: Vydělal spoustu peněz.He made a lot of money.

need: Nemuseli jsme utratit tolik peněz.We needn't have spent so much money.

nothing: Peníze nepřinesly nic než potíže.Money brought nothing but trouble.

what: Museli použít tolik peněz, kolik měli.They had to use what money they had.

be: Čas jsou peníze.Time is money.

roll: válet se/topit se v penězích, být zazobanýbe rolling in it/money

time: čas jsou penízetime is money

falešný: falešné penízecounterfeit money

hromada: hromada penězloads of money

lehce: lehce vydělané penízeeasy money

nedostatek: pro nedostatek penězfor want of money

nejvíc: co nejvíc(e) peněz/lidías much money/many people as possible

peníze: hotové penízeready money, cash

poštovní: poštovní poukázkapostal/AmE money order

poukázka: (peněžní) poštovní poukázkapostal/AmE money order

pracně: pracně vydělané penízehard-earned money

převést: převést peníze na účettransfer money to an account

přilepšit: přilepšit si vydělat si penízeenrich osf, make/get some extra money, k běžnému příjmu supplement one's income

rizikový: ekon. rizikový příplatekdanger money

špinavý: praní špinavých penězmoney laundering

útrata: peníze na útratumoney to spend, kapesné pocket money

vrátit: vrátit peníze komupři reklamaci refund sb's money, give sb his/her money back, uhradit výlohy reimburse sth

výkon: poměr cena - výkonvalue for money

záruka: záruka vrácení penězmoney-back guarantee

aby: Má dost peněz, aby to mohl koupit.He has enough money to buy it.

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemput some money aside

málo: Máme málo peněz.We have too little money., We are short of money.

mít: Měli jsme málo peněz.We had little money.

mrhat: Mrháte penězi.You are wasting (your) money.

pěkný: pěkný balík peněza tidy sum of money, pretty penny

rozdělit se: O peníze se rozdělíme.We'll share the money.

spočítat: Spočítal peníze.He counted the money.

spousta: spousta penězlots of money, a fortune

tíseň: být v časové/ve finanční tísnibe pressed for time/money

ujet: Ujela se všemi penězi.She made off with all the money.

úsporný: energeticky/časově/finančně úspornýenergy/time/money-saving

ušetřit: Ušetřil čas i peníze.He saved both time and money.

utrácet: Moc neutrácej.Don't spend too much money.

velký: hovor. vydělat velké penízemake big money/a fortune

vložit: vložit peníze do čehoput money into sth

vraždit: vraždit pro penízemurder for money

vsadit: vsadit na koněput money on a horse

vydat se: Vydal jsem se z peněz.I have spent all my money.

vyměnit: vyměnit si penízeexchange money

vytáhnout: vytáhnout z koho penízewheedle some money out of sb

zasloužit (si): Ty peníze si nezasloužíš.You don't deserve the money.

zazobaný: hovor. být zazobanýbe rolling in it, be in the money

zbýt: Kolik ti zbylo peněz?How much money do you have left?

čas: Čas jsou peníze.Time is money.

prát: prát špinavé penízelaunder (dirty) money

přijít si: přijít si na svéza vydané peníze get one's money's worth, hovor. get the bang for one's buck, mít pré ap. have a field day

vládnout: Peníze vládnou světu.Money makes the world go round., Money talks.

železo: mít peněz jako železbe rolling in it/money, have money to burn

holenní: sport. holenní chráničshin pad

guard: chránič holeněshin guard