Hlavní obsah

water [ˈwɔːtə]

Podstatné jméno

  1. vodafresh watersladká vodabody of watervodní plochapiece of waterpřen. louže, rybníček, jezírkowater divinationproutkaření hledání vodywater gatepropust, stavidlowater bailiffporybnýmed. water on the brainvodnatelnost mozku, hydrocefalusspend money like waternezřízeně utrácet, rozhazovat peníze zbytečně
  2. waters přen.vody, situace, stav

Slovní spojení

backwater bath water breakwater dishwater drinking water freshwater groundwater high water hot-water bottle low water mineral water rainwater rosewater salt water sea water soda water water bottle water buffalo water butt water hole water jump water lily water main water meadow water rate water supply water table water tower water vole water wings water-borne water-resistant water-ski water-soluble waterbed watercolour watercourse watercress waterfall waterfowl waterfront waterline waterlogged watermark watermelon watermill waterproof watershed waterside watertight waterway waterworks white-water rafting

Vyskytuje se v

boatman: (water) boatmanznakoplavka, klešťanka

cologne: cologne (water)kolínská (voda)

duck: (like) water off a duck's backjako házet hrách na stěnu

moccasin: (water) moccasinploskolebec vodní had

oil: pour oil on troubled watersuklidňovat rozbouřenou hladinu, zklidňovat situaci

toe: dip one's toes in(to) (the waters of) sthopatrně se začít pouštět do čeho, přen. trošku začít fušovat do čeho

tonic: tonic (water)tonik nápoj

water: watersvody, situace, stav

water rate: water rate(s)vodné, poplatek za vodu

water-ski: water skivodní lyže

body: body of watervodní plocha jezero, moře ap.

bottled: bottled waterbalená voda

break: break the watervynořit se na hladinu, vyskočit nad hladinu

carbonated: carbonated mineral waterperlivá minerálka

coastal: coastal waterspobřežní vody

control: water pollution controlochrana vod(ních zdrojů)

dispenser: water dispenservýdejník vody

flea: zool. (fresh)water fleahrotnatka

fresh: fresh watersladkáne mořská/pitná voda

hook-up: water/sewer hook-upvodovodní/kanalizační přípojka

main: water main(s)vodovodní řad

management: water managementvodní hospodářství, vodohospodářství

mill: water millvodní mlýn

paint: water-based paintvodorozpustná barva

place: watering placenapajedlo

polo: sport. water polovodní pólo

purification: water purification plantčistička vody

resistance: water-resistancevoděvzdornost, vodotěsnost hodinek ap.

resistant: water-resistantvodě odolný

sewage: sewage waterodpadní vody

ski: water skisvodní lyže

skiing: water skiingvodní lyžování

soluble: water-solublevodorozpustný, rozpustný ve vodě

splash: splash about in watercachtat se ve vodě

spring: spring waterpramenitá voda

tap: hot(-water) tapkohoutek s teplou vodou

territorial: territorial watersteritoriální vody

treatment: sewage water treatmentčištění odpadních vod

troubled: troubled watersrozbouřené vody

turbine: water turbinevodní turbína

vole: water volehryzec

wastage: wastage of waterplýtvání vodou

water bottle: hot water bottletermofor, ohřívací láhev

witch: water witchproutkař

pretty: The water is pretty cold.Voda je pěkně studená.

slosh: The water sloshed around.Voda cákala kolem.

hot: in hot waterv problémech, v nepřízni

mouth: It makes my mouth water.Sbíhají se mi z toho sliny.

dělo: water cannonvodní dělo

dýmka: water pipe, hookahvodní dýmka

chlorový: chlorine waterchlorová voda

kolínský: (eau de) Cologne, Cologne waterkolínská (voda)

lyže: water skivodní lyže

lyžování: water skiingvodní lyžování

malá: do a/go number one, pass water, euf. go to spend a pennyjít na malou (stranu)

odpadní: wastewater, waste water, splašky sewageodpadní vody

pistole: lakýrnická spray gun, airbrush, dětská na vodu squirt gun, water pistolstříkací pistole

pitný: drinking waterpitná voda

plocha: body of watervodní plocha jezero ap.

pólo: water polosport. vodní pólo

povrchový: surface watergeol. povrchová voda

přešlapovat: be in the doldrums, be stagnant, be treading waterpřešlapovat na místě stagnovat

příkop: při dostizích water jump, hradní moatvodní příkop

reaktor: water-cooled reactorvodou chlazený reaktor

rozpustný: water-soluble/fat-solublerozpustný ve vodě/v tucích

řad: water mainsvodovodní řad

sklo: water glassvodní sklo ke konzervaci vajec, k lepení

skluzavka: (water) chute, tobogan water slidebazénová skluzavka

sladký: fresh watersladká voda

slaný: mořská salt waterslaná voda

spodní: ground waterspodní voda

stojatý: stagnant water, still water(s)stojatá voda

svěcený: holy watersvěcená voda

tlak: air/water pressuretlak vzduchu/vody

toaletní: toilet water/soaptoaletní voda/mýdlo

úpravna: water treatment plantúpravna vody

užitkový: non-potable water, k chlazení, čištění ap. též service water, průmyslová industrial wateružitková voda

vedení: water/gas mainhlavní vodovodní/plynové vedení

voda: drinking/hl. AmE potable waterpitná voda

vodní: water vapour, odpařená varem steamvodní pára

vodovodní: water pipevodovodní potrubí

vznášet se: float on the (water) surfacevznášet se na hladině

záchod: water closet, flush toiletsplachovací záchod

zdroj: water sourcevodní zdroj, zdroj vody

živý: water of lifeživá voda

hladina: under the surface, pod vodou under waterpod hladinou

mnoho: too many questions/much waterpříliš mnoho otázek/vody

nalít: pour some water into a glassnalít do sklenice vodu

napustit: run water into sth, fill sth with waternapustit vodu do čeho

omýt: I washed my face (with cold water).Omyl jsem si obličej (studenou vodou).

povodňový: flood waterpovodňová voda

sahat: Water was reaching to his shoulders.Voda mu sahala až po ramena.

slina: It makes my mouth water.Sbíhají se mi z toho sliny.

stoupat: The waters continue to rise.Voda dále stoupá.

úprava: (chemical) water treatment(chemická) úprava vody

vsáknout se: Water soaked into the ground.Voda se vsákla do země.

vytáhnout: pull sb from the watervytáhnout koho z vody

zalít: pour on waterzalít (vodou) kávu, čaj ap.

zásobárna: water reservoir/resource/supplyzásobárna vody