Hlavní obsah

rozpustný

Přídavné jméno

  • soluble/řidč. dissoluble/dissolvable(tavitelný) meltable(navlháním) deliquescentrozpustná kávainstant coffeerozpustný ve vodě/v tucíchwater-soluble/fat-soluble

Vyskytuje se v

soluble: water-solublevodorozpustný, rozpustný ve vodě

soluble: fat-solublerozpustný v tucích

vitamin: fat-soluble vitaminsvitamíny rozpustné v tucích