Hlavní obsah

rozpustný

Přídavné jméno

  • soluble/řidč. dissoluble/dissolvable(tavitelný) meltable(navlháním) deliquescentrozpustná kávainstant coffeerozpustný ve vodě/v tucíchwater-soluble/fat-soluble

Vyskytuje se v

soluble: vodorozpustný, rozpustný ve voděwater-soluble

vitamin: vitamíny rozpustné v tucíchfat-soluble vitamins

rozpustný: rozpustná kávainstant coffee