Hlavní obsah

rozpustný

Přídavné jméno

  • soluble/řidč. dissoluble/dissolvable(tavitelný) meltable(navlháním) deliquescentrozpustná kávainstant coffeerozpustný ve vodě/v tucíchwater-soluble/fat-soluble