Hlavní obsah

dělo

Podstatné jméno, rod střední

  • (artillery) gun(hl. historické) cannonvodní dělowater cannonvoj. bezzákluzové dělorecoilless gun

Vyskytuje se v

co: čím dál vícemore and more, increasingly

dál: v/z dáliin the/from a distance

dítě: naše dětiour children

držet se: držet se (opo)dál od čehokeep back, stay away from sth

hůř: čím dál hůřeworse and worse

jít: jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceed

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

neděle: v nedělion Sunday

ohlídat: ohlídat děti komu večer ap.babysit for sb

pohlídat: pohlídat komu dítě/dětibabysit for sb

předškolní: děti v předškolním věkupreschool(-age) children

současný: ling. současný dějparallel action

stále: stále dálpokračovat ap. on and on

ten, ta, to: čím dál tím vícemore and more, s adjektivem též increasingly

větší: čím dál většíbigger and bigger

víc: čím dál tím vícmore and more

vodní: vodní dělowater cannon

dít se: Co se děje?What's going on?, slang. What's up?

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

kus: Je to kousek dál.It is a bit further on.

pohřešovat: Pohřešují se dvě děti.Two children are/go missing.

rozvrácený: děti z rozvrácených rodinchildren from broken homes

starat se: Stará se o dvě děti.She looks after two kids.

věc: Děly se divné věci.Strange things were happening.

vychovat: Vychovala čtyři děti.She brought up four children.

zakázat: Měla zakázáno vídat své děti.She was banned from seeing her children.

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.The early bird gets/catches the worm.

abuse: zneužívané dětiabused children

abuser: osoba zneužívající/týrající děti, hovor. prznitel dětíchild abuser

ask: pozvat koho dál návštěvuask sb in

disadvantaged: děti ze sociálně slabších vrstev/rodinsocially disadvantaged children

gun: harpunové dělo pro lov velrybwhaling-gun

jog: pokračovat, jít dál těžkopádnějog on

occurrence: být na denním pořádku, dít se denně, být každodenní záležitostí, být (zcela) běžnýbe a daily/an everyday occurrence

on: pokračovat v čem, jít dálgo on doing sth

school: školáci, děti školou povinnéschool children

schoolchild: školáci, školní dětischoolchildren

special needs: děti se speciálními potřebami, postižené děti, děti vyžadující zvláštní péčispecial needs kids

suitable: nevhodný pro děti do pěti let hračka ap.not suitable for children under five

Sunday: v nedělion Sunday

troubled: problémové dětitroubled children

uncared-for: bezprizorní dětiuncared-for children

way: kousek dála little way further

welfare: péče o dětichild welfare

afoot: Chystá se/Děje se nějaká lumpárna.Some mischief is afoot.

and: víc a víc, čím dál vícmore and more

before: Děti jsou pro ni přednější než práce.Her children come before her job.

brew: Co se tam chystá/děje?What's brewing down there?

come: Pojď(te) dál.Come on in.

command: Přikázali nám, abychom šli dál.We were commanded to walk on.

dandy: Zoo to je něco pro děti.A zoo, that's dandy for the kids.

go on: Čti dál., Pokračuj ve čtení.Go on reading.

half: moje děti a má druhá polovičkamy children and my other half

keep: Mluvil dál., Pořád mluvilHe kept talking.

keep on: Jdi dál., Nezastavuj se.Keep on walking.

matter: Co je?, Co se děje?What's the matter?

more: Šel ještě (kousek) dál., Pokračoval v chůzi.He walked some more.

pass on: Pošli to dál.Pass it on.

some: nějakých deset mil dálsome ten miles further

these: To(to) jsou moje děti.These are my children.

try: Zkoušej to dál., Nevzdávej to.Keep trying.

undaunted: Nenechal se odradit neúspěchem a bojoval dál.Undaunted by his failure, he kept on fighting.

what's: Co se děje?, hovor. Jak je?, Jak to jde?hovor. What's up?

will: Pojďte laskavě dál.Will you come in?

aloof: zůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čehoform. stay aloof from sth

bad: od desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.from bad to worse

dělo: vodní dělowater cannon