Hlavní obsah

držet se

Nedokonavé sloveso

  1. (rukama) čeho, za co hold (on) to sth, hold tight, hang on to sthdržet se za rucehold (each other's) hands
  2. (nevzdalovat se) kde keep, stick(zůstávat) remain swhdržet se pohromaděstick togetherdržet se (opo)dál od čehokeep back, stay away from sth
  3. (zachovávat si úroveň) stay/remain stable/unchanged, kde(na určité úrovni) hold, hover at sth
  4. (řídit se) čeho stick, keep to sth, follow sth, adhere to sth
  5. (ulpívat) na čem stick, cling, adhere to sth
  6. (trvat) stay (on)(být ještě živý) be alive
  7. (vyskytovat se) kde keep(přetrvávat) linger(přebývat) abide
  8. (na nohou ap.) stand(v dané pozici ap.) hold, keep
  9. (v nesnázích ap.) be holding up(vést si dobře) be doing well, carry onDrž se!(nevzdávej to ap.) Hang on (in there)!, (hlavu vzhůru) Keep your pecker up!
  10. (nevzdávat to) hold on(odolávat) hold out, hang on, resist

Vyskytuje se v

napravo: Keep to the right.Držte se napravo.

pokyn: follow instructionsdržet se pokynů

za: hold hands, go hand in handdržet se za ruce

zábradlí: hold onto the handraildržet se zábradlí

klíště: stick like glue/a leech, pevně svírat hang on like grim deathdržet se jako klíště

tělo: keep sb at arm's lengthdržet si koho od těla

around: stick arounddržet se poblíž, nevzdalovat se

cling: cling togetherdržet se pohromadě

hold: hold by sthlpět na čem, držet se čeho, stát si za čím

left: keep (to the) leftdržte se vlevo

rule: stick to the rulesdržet se předpisů, dodržovat pravidla

aloof: form. stay aloof from sthzůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čeho

držet se: hold (each other's) handsdržet se za ruce