Hlavní obsah

držený

Vyskytuje se v

dieta: držet/mít dietube on a diet, pro štíhlost též be dieting

držet: držet koho v zajetí/jako rukojmíhold sb captive/hostage

držet: držet slovokeep one's word

držet: držet dietube on a diet, be dieting

držet: držet půsturčitou dobu fast

držet: držet na silnici autohold the road

držet se: držet se za rucehold (each other's) hands

držet se: držet se pohromaděstick together

držet se: držet se (opo)dál od čehokeep back, stay away from sth

hladovka: držet hladovkuprotestní be on hunger strike, půst to fast

hlídka: držet hlídkukeep watch

pohromadě: držet pohromaděhold together, hmota též cohere

pusa: přen. držet pusu mlčetbe quiet, shut up, držet jazyk za zuby hold one's tongue

půst: držet půstfast

tlama: Drž/Zavři tlamu!Shut up!, Shut your trap!, vulg. Shut the fuck up!

držet: Drž hubu!Shut up!, Belt up!, Shut your trap!

držet se: Drž se!nevzdávej to ap. Hang on (in there)!, hlavu vzhůru Keep your pecker up!

huba: Drž hubu!Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!

napravo: Držte se napravo.Keep to the right.

pevně: Drž mě pevně.Hold me tight.

pevně: Pevně se něčeho drž.Hold fast to something., Hold tight.

podívat se: Podívej se jestli to drží.Check if it holds.

pokyn: držet se pokynůfollow instructions

přísný: držet přísnou dietufollow a strict diet

smutek: držet/nosit smutek za kohobe in mourning for sb

stráž: držet strážbe on guard

tajnost: (u)držet/(za)chovat co v tajnostikeep sth secret

vodítko: Držte psa na vodítku.Keep your dog on a leash/leashed.

za: držet se za rucehold hands, go hand in hand

zábradlí: držet se zábradlíhold onto the handrail

držet: držet palcepro štěstí keep one's fingers crossed for sb, fandit root for

jazyk: držet jazyk za zubyhold one's tongue

kasa: držet kasuhold/control the purse strings

klíště: držet se jako klíštěstick like glue/a leech, pevně svírat hang on like grim death

krok: držet krok s kým/čímkeep up with sb/sth

palec: držet komu palcekeep one's fingers crossed for sb

pěst: držet pěsti komu přát štěstíkeep one's fingers crossed for sb

poklička: držet co pod pokličkoukeep the lid on sth, keep sth secret, keep sth under wraps

tělo: držet si koho od tělakeep sb at arm's length

zkrátka: držet koho zkrátkakeep a tight rein on sb, keep sb on a short leash

around: stick arounddržet se poblíž, nevzdalovat se

belt up: Belt up!Sklapni!, Drž hubu!, Zmlkni!

captive: hold sb captivedržet koho v zajetí

captivity: held/kept in captivitydržený v zajetí

cling: cling togetherdržet se pohromadě

cling: cling to powerdržet se u moci

diet: be on a dietdržet dietu

hand: hold sth in one's handdržet co v ruce

hold: hold fast to sthpevně se držet čeho

hold: hold by sthlpět na čem, držet se čeho, stát si za čím

hold: hud. hold a tonedržet tón

hunger strike: be on hunger strikedržet hladovku

left: keep (to the) leftdržte se vlevo

muddle: muddle onjakž takž se držet

purse strings: hold/control the purse stringsdržet kasu řídit finance

rule: stick to the rulesdržet se předpisů, dodržovat pravidla

separate: keep sth separate from sthdržet co odděleně od čeho

starve: starve osftrápit se hlady, držet hladovku pro zhubnutí ap.

tight: keep a tight hold of sthpevně se držet čeho

together: hold togetherdržet při sobě

have: Larry had him by the throat.Larry ho držel za krk.

so: Hold the glass just/like so.Drž tu sklenici takhle.

watchword: Caution is my watchword.Hlavně opatrně. Toho se držím.

aloof: form. stay aloof from sthzůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čeho

cross: cross one's fingers for sbdržet palce komu

Joneses: keep up with the Jonesesdržet krok s ostatními, nenechat se zahanbit sousedy, ukazovat, že na to taky máme

time: keep up with the timesdržet krok s dobou