Hlavní obsah

držený

Vyskytuje se v

dieta: držet/mít dietube on a diet, pro štíhlost též be dieting

držet: držet koho v zajetí/jako rukojmíhold sb captive/hostage

držet se: držet se za rucehold (each other's) hands

hladovka: držet hladovkuprotestní be on hunger strike, půst to fast

hlídka: držet hlídkukeep watch

pohromadě: držet pohromaděhold together, hmota též cohere, be coherent

pusa: přen. držet pusu mlčetbe quiet, shut up, držet jazyk za zuby hold one's tongue

půst: držet půstfast

tlama: Drž/Zavři tlamu!Shut up!, Shut your trap!, vulg. Shut the fuck up!

huba: Drž hubu!Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!

napravo: Držte se napravo.Keep to the right.

pevně: Drž mě pevně.Hold me tight.

podívat se: Podívej se jestli to drží.Check if it holds.

pokyn: držet se pokynůfollow instructions

přísný: držet přísnou dietufollow a strict diet

smutek: držet/nosit smutek za kohobe in mourning for sb

stráž: držet strážbe on guard

tajnost: (u)držet/(za)chovat co v tajnostikeep sth secret

vodítko: Držte psa na vodítku.Keep your dog on a leash/leashed.

za: držet se za rucehold hands, go hand in hand

zábradlí: držet se zábradlíhold onto the handrail

jazyk: držet jazyk za zubyhold one's tongue

kasa: držet kasuhold/control the purse strings

klíště: držet se jako klíštěstick like glue/a leech, pevně svírat hang on like grim death

krok: držet krok s kým/čímkeep up with sb/sth

palec: držet komu palcekeep one's fingers crossed for sb

pěst: držet pěsti komu přát štěstíkeep one's fingers crossed for sb

poklička: držet co pod pokličkoukeep the lid on sth, keep sth secret, keep sth under wraps

tělo: držet si koho od tělakeep sb at arm's length

zkrátka: držet koho zkrátkakeep a tight rein on sb, keep sb on a short leash

around: držet se poblíž, nevzdalovat sestick around

belt up: Sklapni!, Drž hubu!, Zmlkni!Belt up!

captive: držet koho v zajetíhold sb captive

captivity: držený v zajetíheld/kept in captivity

cling: držet se pohromaděcling together

diet: držet dietube on a diet

hand: držet co v rucehold sth in one's hand

hold: pevně se držet čehohold fast to sth

hunger strike: držet hladovkube on hunger strike

left: držte se vlevokeep (to the) left

muddle: jakž takž se držetmuddle on

purse strings: držet kasu, vést (rodinnou) pokladnu řídit financehold/control the purse strings

rule: držet se předpisů, dodržovat pravidlastick to the rules

separate: držet co odděleně od čehokeep sth separate from sth

tight: pevně se držet čehokeep a tight hold of sth

together: držet při soběhold together

have: Larry ho držel za krk.Larry had him by the throat.

so: Drž tu sklenici takhle.Hold the glass just/like so.

watchword: Hlavně opatrně. Toho se držím.Caution is my watchword.

aloof: zůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čehoform. stay aloof from sth

cross: držet palce komucross one's fingers for sb

time: držet krok s doboukeep up with the times