Hlavní obsah

pevně

Příslovce

  1. (trvanlivě) firmly(a těsně) tightly(bezpečně) securelypevně uchycenýfixedpevně stanovená cenafixed price
  2. (s jistotou) firmlypevně danýset (in concrete), fixed
  3. (silou) firmly, tightly(silně) strongly(držet se ap.) fast, tight(postavený ap.) solidlyDrž mě pevně.Hold me tight.Pevně se něčeho drž.Hold fast to something., Hold tight.pevně stisknout ruku ap.cinch

Vyskytuje se v

disk: hard disk, hard drivepevný disk

ňadro: firm breastspevná ňadra

nerv: strong nervespevné nervy

skupenství: gaseous/liquid/solid stateplynné/kapalné/pevné skupenství

start: standing/flying startpevný/letmý start

stát: stand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's gunsstát si (pevně) za svým

termínovaný: fixed term depositfin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)

zdraví: good/sound/frail/ill healthdobré/pevné/chatrné/chabé zdraví

pevný: strong willpevná vůle

sevřít: tighten one's grip on sthpevněji sevřít co

věřit: I firmly believe that..., It is my firm belief that..., jsem přesvědčen I'm confident that...Pevně věřím, že...

kramflek: jistý svými schopnostmi ap. be confident, znalostmi be well-versed in sthbýt pevný v kramflecích

půda: be on firm groundmít pevnou půdu pod nohama

cable: cable connectionkabelové připojení, pevná linka internetová

champion: champion the cause of sthpevně zastávat co

credit: ekon. fixed creditpevný úvěr

disk drive: hard disk drivepevný disk

entrench: entrench osf swhopevnit se, přen. pevně se etablovat, vytvořit si pevnou pozici kde

entrenched: práv. entrenched clausepevně zakotvená klauzule nezměnitelná za normálních podmínek

firm: firm handpevná ruka

fixed: fixed ratepevná sazba

grip: tighten one's grip on sthpevněji sevřít co, přen. přitvrdit, zpřísnit v čem opatření

hold: hold fast to sthpevně se držet čeho

hopeful: be hopeful of sth(pevně) doufat v co

interference: tech. interference fittuhé/nehybné uložení, tuhé/pevné spojení natěsno

purchase: get a purchase on sthpevně uchopit/zachytit co lano ap.

rigid: rigid airshipvzducholoď s pevnou kostrou, vyztužená vzducholoď

robust: robust healthpevné zdraví

set: set pricepevně stanovená cena

solid: solid waste disposallikvidace tuhého/pevného odpadu

squeeze: squeeze one's eyes shutpevně zavřít oči ze strachu ap.

stand: stand fast, stand one's groundstát si pevně za svým

strong: strong nervespevné nervy

tight: keep a tight hold of sthpevně se držet čeho

tighten: tighten one's grip on sthsevřít co pevněji

stone: set in stone, carved on tablets of stonepevně daný (jednou pro vždy)

pevně: fixedpevně uchycený