Hlavní obsah

tight [taɪt]

Přídavné jméno

 1. těsný, přiléhavý, obtažený oděv ap.
 2. pevný sevření ap.keep a tight hold of sthpevně se držet čeho
 3. přísný, striktní, pevný pravidla ap.
 4. napnutý, napjatý, našponovaný provaz ap.
 5. utažený šroub, uzel ap.
 6. semknutý, pevně sevřený útvar ap.tight formationsemknutá formace
 7. prudký, ostrý zatáčka
 8. nabitý, našlapaný program, napjatý rozpočet
 9. vyrovnaný zápas ap., těsný vítězství
 10. hovor.lakomý, skoupý
 11. nepropustný, (dobře) těsnící nádrž ap.

Příslovce

 1. pevně držet ap.hovor. sit tightsedět na místě, přen. nic nepodnikat, vyčk(áv)at dokud se něco nestane
 2. pevně zavřený, sevřený ap.

Vyskytuje se v

tight: být v úzkých, být v (pěkné) brynděbe in a tight corner/spot

nabitý: nabitý programtight/busy schedule

šibeniční: šibeniční termín(very) tight deadline

malý: Ty boty jsou mi malé.The shoes are too tight for me.

pevně: Drž mě pevně.Hold me tight.

sevřený: mít sevřené rtybe tight-lipped, have one's lips tight shut

těsný: těsné boty malétight shoes

tlačit: Tlačí mě boty.My shoes are too tight.

vytáhnout: vytáhnout komu trn z patyget sb out of a tight spot

vytrhnout: vytrhnout komu trn z patyget sb out of a tight spot

zkrátka: držet koho zkrátkakeep a tight rein on sb, keep sb on a short leash

hold: to sth držet se, chytit se čeho pevněhold tight