Hlavní obsah

squeeze [skwiːz]

Vyskytuje se v

squeeze in: vměstnat, vmáčknout, vtěsnat co kam časověsqueeze sth in

squeeze out: of sth být vytlačen odkud z pozice ap., muset opustit co místo ap.be squeezed out

stisk: stisk rukysqueeze of the hand, potřesení handshake

stisknout: stisknout komu rukupevně squeeze sb's hand

vecpat se: vecpat se dovnitřsqueeze in, squash in

sevřít: sevřít koho v náručíembrace, hug sb, take sb in one's arms, silně squeeze sb

vtlačit se: Povedlo se mi tam vtlačit.I managed to squeeze in.

vytlačit: vytlačit zubní pastu na kartáčeksqueeze toothpaste onto the toothbrush

squeeze: přinutit koho k čemupřen. squeeze sb into doing sth