Hlavní obsah

sevřít

Dokonavé sloveso

  1. (pěst) co clench sth(rty ap.) press sth togethersevřít (ruku v) pěstclench one's fist
  2. (svorkou ap.) co clasp, clamp(stisknout ap.) squeeze(pevně uchopit) grip, grasp sthsevřít koho v náručíembrace, hug sb, take sb in one's arms, (silně) squeeze sbpevněji sevřít cotighten one's grip on sth

Vyskytuje se v

fist: clench one's fistsevřít/zatnout pěst

grip: tighten one's grip on sthpevněji sevřít co, přen. přitvrdit, zpřísnit v čem opatření

tighten: tighten one's grip on sthsevřít co pevněji

press: press one's lips togethersevřít rty