Hlavní obsah

together [təˈgeðə]

Příslovce

  1. společně, spolu
  2. dohromady, k sobě, u sebe tak, aby tvořili celekgroup togetherseskupit (se), vytvořit skupinuclasp one's hands togethersepnout rucepull osf togetherdát se dohromady, sebrat se
  3. pohromadě, pospolu, při sobě držethold togetherdržet při soběbring togetherdát dohromady lidi či věci

Předložka

  • together with sth/sb spolu s čím/kým

Vyskytuje se v

clump: clump (together)shlukovat se, slepovat se, hrudkovat bakterie, rýže ap.

get together: get sth togetherdát dohromady, shromáždit co členy, prvky ap.

group: group togetherseskupit (se), uskupit (se), utvořit skupinu

gum: gummed togetherslepený oči ap.

knit: knit (together)spojit, stmelit lidi ap.

knock: knock into one, knock togetherpropojit, spojit co místnosti zbouráním zdi ap.

lace: lace one's fingers togethersepnout ruce s propletenými prsty

pull together: pull osf togethersebrat se, vzpamatovat se

put: put togetherdohromady, celkem sečteno

tack: tack sth (together)sestehovat, volně spíchnout co

throw together: be thrown togetherwith sb být sveden dohromady, setkat se s kým lidé díky okolnostem ap.

weld: weld togethersb form. stmelit koho

yoke: be yoked (together)with sb/sth být svázaný s kým

bolt: bolt sth togethersešroubovat co

call: call togethersvolat

cling: cling togetherdržet se pohromadě

draw: draw togethersmrštit se, smrsknout se, stáhnout se, srazit se

glue: glue sth togetherslepit, sklížit co

go: go togetherhodit se k sobě dvě věci ap.

grow: grow together/into onesrůst, spojit se, splynout

huddle: huddle togethertisknout se k sobě lidé zimou ap.

lash: lash togethersvázat (k sobě)

paste: paste sth togetherslepit co (dohromady)

run: run togetherstéci se, slít se, splynout

screw: screw sth togethersešroubovat co dohromady

sew: sew togethersešít

snap: snap togetherzacvaknout, zapadnout (do sebe) díly skládanky ap.

tie: tie togethersvázat k sobě

wire: wire sth togethersdrátovat co, spojit co drát(k)em, omotat drát(k)em co

get together: I got together a list of all ...Sestavil jsem seznam všech...

press: press one's lips togethersevřít rty

rub: rub one's hands (together)mnout si ruce

feather: Birds of a feather flock together.Vrána k vráně sedá.