Hlavní obsah

together

Vyskytuje se v

clump: shlukovat se, slepovat se, hrudkovat bakterie, rýže ap.clump (together)

get together: dát dohromady, shromáždit co členy, prvky ap.get sth together

group: seskupit (se), uskupit (se), utvořit skupinugroup together

gum: slepený oči ap.gummed together

knit: spojit, stmelit lidi ap.knit (together)

lace: sepnout ruce s propletenými prstylace one's fingers together

pull together: sebrat se, vzpamatovat sepull osf together

put: dohromady, celkem sečtenoput together

tack: sestehovat, volně spíchnout cotack sth (together)

throw together: with sb být sveden dohromady, setkat se s kým lidé díky okolnostem ap.be thrown together

together: spolu s čím/kýmtogether with sth/sb

weld: sb form. stmelit kohoweld together

yoke: with sb/sth být svázaný s kýmbe yoked (together)

bolt: sešroubovat cobolt sth together

call: svolatcall together

cling: držet se pohromaděcling together

draw: smrštit se, smrsknout se, semknout se, stáhnout se, srazit sedraw together

glue: slepit, sklížit coglue sth together

go: hodit se k sobě dvě věci ap.go together

grow: srůst, spojit se, splynoutgrow together/into one

huddle: tisknout se k sobě lidé zimou ap.huddle together

lash: svázat (k sobě)lash together

paste: slepit co (dohromady)paste sth together

run: stéci se, slít se, splynoutrun together

screw: sešroubovat co dohromadyscrew sth together

sew: sešítsew together

tie: svázat k sobětie together

wire: sdrátovat co, spojit co drát(k)em, omotat drát(k)em, odrátovat, zpevnit drát(k)em cowire sth together

press: sevřít rtypress one's lips together

rub: mnout si ruce, třít o sebe rukamarub one's hands (together)

feather: Vrána k vráně sedá.Birds of a feather flock together.

držet se: držet se pohromaděstick together

jít: jít k sobě hodit sego together

oběd: jít (spolu) na obědgo for lunch (together), hl. obchodní to do lunch

patřit: patřit k soběbelong together

pohromadě: držet pohromaděhold together, hmota též cohere, be coherent

setkání: rodinné setkánífamily gathering/get-together

spojit: spojit síly s kýmjoin forces with sb, make common cause, come together with sb

společně: dělat co společně s kýmdo sth together, ve spolupráci do sth in collaboration/association with sb

spolu: vycházet spolu (dobře)get on well together

stejně: stejně jako ...just as ..., spolu s together with ...

zamnout: zamnout si rucerub one's hands (together)

dát: dát co dohromady sestavitput sth together

hodit se: hodit se k soběgo together (well)

mnout (si): mnout si ruce zimou ap.rub one's hands together

pasovat: pasovat k soběgo together

sebrat se: Seber se!Pull yourself together!

sestavit: sestavit vládu/koaliciput together/form a government/coalition

srazit: Srazíme postele.We will push the beds together.

trávit: Trávili spolu prázdniny.They used to spend holidays together.

vyrůst: Vyrostli spolu.They grew up together.

vzchopit se: Vzchop se!Pull yourself together!, Get a grip on yourself!

vzpamatovat se: Vzpamatuj se!vzchop se Pull yourself together!, neblbni Don't be silly!

dohromady: jít dohromadybarvy, oblečení ap. go together, match

koruna: nemít ani korunu, smrdět korunoube broke, be penniless, not have two pennies to rub together

provaz: táhnout za jeden provazpull together

táhnout: táhnout za jeden provazpull together

vrána: Vrána k vráně sedá.Birds of a feather flock together.

kalhotky: plenkové kalhotkysvrchní - k držení plen nappy/AmE diaper cover(s), jednorázové nappy pants, pleny (disposable) diapers, (disposable) nappies, pro učení na nočník training pants

korekční: korekční tyčinkacover/concealer stick

krycí: krycí sklíčko u mikroskopucover slip

náklad: nést/pokrýt nákladybear/cover the costs of sth

pláštík: pod pláštíkem čeho tmy ap.under (the) cover of sth

pokrývka: sněhová pokrývkablanket/mantle of snow, snow cover

porost: les. lesní porostforest cover

potah: potahy do autacar seat covers

potažený: potažený kůžícovered with/in leather, volant ap. leather-wrapped

překonat: překonat velkou vzdálenostcover a large distance

stránka: titulní stránkaknihy title page, novin ap. front page, obálka časopisu cover (page)

strouhanka: obalovaný ve strouhancebreaded, covered in breadcrumbs

zahladit: zahladit stopycover one's tracks

běžet: Běželi se schovat.They ran to cover.

hradit: Toto léčení pojišťovna nehradí.This treatment is not covered by health insurance.

krýt: krýt náklady/výdajecover/meet the costs/expenses

pokrýt: Mlha pokryla město.The town was covered in fog.

potáhnout: potáhnout co kůžíleather sth, cover sth with leather

povlak: povlak na polštářpillowcase, pillow slip/cover/sham

skrýš: vylézt ze skrýše, opustit skrýšcome out of hiding, break cover

ucho: zakrýt si uši dlaněmi ap.cover one's ears

utíkat: Utíkali se skrýt.They ran for cover.

víko: víko kanálumanhole cover

výměnný: výměnné kryty telefonu ap.exchangeable covers

zakrýt: zakrýt si (rukama) ušicover one's ears (with one's hands)

zapadlý: zapadlý sněhemsnow-covered, odříznutý od světa snowed in, snowbound

zavřít: zavřít krabici víkemcover the box with a lid

cover: (s)krýt se, najít si úkryttake cover

covered: sušenky s čokoládovou polevouchocolate-covered biscuits

covering: krycí palbavoj. covering fire

deep: supertajný agentdeep-cover agent

guarantee: spadat pod zárukube covered by/under the guarantee

laminated: lamino přebal knihylaminated covers

lens: kryt(ka) objektivulens cap/cover

manhole: poklop/víko kanálu/průlezumanhole cover

mud: (celý) zablácený, zabahněnýcovered in mud

soft: brožovaná vazbasoft cover

with: pokrytý sněhemcovered with snow

cover up: zakrýt, přikrýt, překrýt koho/cocover sb/sth up

track: zamést (za sebou) stopy zločinec ap.cover one's tracks