Hlavní obsah

feather [ˈfeðə]

Podstatné jméno

Fráze

  1. birds of a feather jeden jako druhý podobných vlastností, zájmů ap.

Vyskytuje se v

feather: jeden jako druhý podobných vlastností, zájmů ap.birds of a feather

nest: hrabat pod sebe zajišťovat si peníze pro pohodlnou budoucnostfeather one's own nest

ruffle: naštvat, namíchnout kohoruffle sb's feathers

light: lehký jako pírko(as) light as a feather

pírko, pérko: sojčí pírkojay feather

vrána: Vrána k vráně sedá.Birds of a feather flock together.

vyžehlit: vyžehlit si to u kohosmooth sb's ruffled feathers, urovnat vztahy patch things up, smooth things out with sb

žehlit: přen. žehlit si to u kohosmooth sb's ruffled feathers, vynahradit try to make it up to sb, podkuřovat BrE hovor. butter sb up

žluč: hnout komu žlučíanger sb, ruffle sb's feathers, make sb's blood boil, BrE slang. wind sb up

bird: být jeden jak druhý/stejného raženíbe birds of a feather