Hlavní obsah

vzpamatovat se

Vyskytuje se v

gather: gather one's witsprobrat se, vzpamatovat se z šoku ap.

vzpamatovat se: vzchop se Pull yourself together!, neblbni Don't be silly!Vzpamatuj se!