Hlavní obsah

grow [grəʊ]

Slovesopt grew, pp grown

  1. růst, vyrůst(at), narůst(at) organismus, objem ap.grow together/into onesrůst, spojit se, splynoutgrow outwardrozrůst se směrem ven
  2. sth pěstovat co zeleninu ap.přen. přimět růst co
  3. sth nechat si (na)růst co vousy, vlasy ap.I started growing my beard.Nechal jsem si růst vousy.
  4. s příd. jménem vyjadřuje pozvolnou změnu stavu, s infinitivem pak pozvolný dějgrow wiser with agemoudřet s věkemgrow darkstmívat se, temnět, (z)tmavnoutgrow older(ze)stárnoutgrow rich(z)bohatnoutgrow stiff(z)tuhnoutgrow smallerzmenšovat segrow warmeroteplovat se počasí ap.grow fat(z)tloustnout
  5. into sth přerůst, vyrůst v co, do čeho, (z)měnit se na co vyššího stadia

Vyskytuje se v

bald: (z)plešatětgrow/go bald

beard: nechat si (na)růst vousygrow a beard

cold: (vy)chladnout, ochladit segrow/get/turn cold

dense: (z)houstnoutgrow/become denser

exponentially: exponenciálně narůstatgrow exponentially

fond: oblíbit si, začít mít rád koho/cogrow fond of sb/sth

grow: srůst, spojit se, splynoutgrow together/into one

mature: dospět, vyzrátgrow mature

mulberry: pěstovat morušegrow mulberries

numb: znecitlivět, (z)křehnout, prokřehnout prsty, zdřevěnět nohy, strnout, ztuhnoutgrow numb

small: zmenšovat segrow smaller

strong: sílit, zesílit se i vliv ap.grow stronger

thick: (z)houstnoutget/grow thicker

weak: slábnout, ochabovatgrow weaker

wine: vinařstvívin. wine growing

wise: zmoudřet, dostat rozumgrow wiser

light: Rozednívá se.It's growing light.

omrzet (se): koho omrzelo cosb (got) tired of sth/sb, grew tired, grew weary of sth

vinařský: vinařská oblastwine-growing region

zprotivit se: komu se zprotivilo cosb got sick/tired/weary of sth, got/grew fed up with sth

bavit: Už mě to nebaví.I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.

dospět: Kdy už (konečně) dospěješ?When will you grow up?

moudřet: moudřet s věkemgrow wiser with age

počet: rostoucí počet čehoa growing number of sth

růst: nechat si růst vousygrow a beard

sílit: Jejich vliv sílí.Their influence grows stronger.

stárnout: Jak stárneme ...As we grow older ...

vous: nechat si (na)růst vousygrow a beard

vyrůst: Až vyrostu ...When I grow up ...

zelenina: pěstovat zeleninugrow vegetables

přirůst: kdo/co komu přirostl(o) k srdcisb took a liking to sb/sth, grew fond of sth/sb, citově sb developed an attachment to sb

voda: růst jako z vodybe growing like a weed

fat: (z)bohatnout, nahrabat si, (na)mastit si kapsu na čemgrow fat on sth