Hlavní obsah

grow [grəʊ]

Slovesopt grew, pp grown

  1. růst, vyrůst(at), narůst(at) organismus, objem ap.grow together/into onesrůst, spojit se, splynout
  2. sth pěstovat co zeleninu ap.
  3. sth nechat si (na)růst co vousy, vlasy ap.I started growing my beard.Nechal jsem si růst vousy.
  4. s příd. jménem vyjadřuje pozvolnou změnu stavu, s infinitivem pak pozvolný dějgrow wiser with agemoudřet s věkemgrow darkstmívat se, temnět, (z)tmavnoutgrow older(ze)stárnoutgrow rich(z)bohatnoutgrow stiff(z)tuhnoutgrow smallerzmenšovat segrow warmeroteplovat se počasí ap.grow fat(z)tloustnout
  5. into sth přerůst, vyrůst v co, do čeho, (z)měnit se na co vyššího stadia

Vyskytuje se v

bald: (z)plešatětgrow/go bald

beard: nechat si (na)růst vousygrow a beard

cold: (vy)chladnout, ochladit segrow/get/turn cold

dense: (z)houstnoutgrow/become denser

exponentially: exponenciálně narůstatgrow exponentially

fond: oblíbit si, začít mít rád koho/cogrow fond of sb/sth

grow: srůst, spojit se, splynoutgrow together/into one

mature: dospět, vyzrátgrow mature

numb: znecitlivět, (z)křehnout, prokřehnout prsty, zdřevěnět nohy, strnout, ztuhnoutgrow numb

small: zmenšovat segrow smaller

strong: sílit, zesílit se i vliv ap.grow stronger

thick: (z)houstnoutget/grow thicker

weak: slábnout, ochabovatgrow weaker

wine: vinařstvívin. wine growing

wise: zmoudřet, dostat rozumgrow wiser

omrzet (se): koho omrzelo cosb tired of sth/sb, got tired, grew weary of sth

vinařský: vinařská oblastwine-growing region

zprotivit se: komu se zprotivilo cosb got sick/tired/weary of sth, got/grew fed up with sth

bavit: Už mě to nebaví.I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.

dospět: Kdy už (konečně) dospěješ?When will you grow up?

moudřet: moudřet s věkemgrow wiser with age

počet: rostoucí počet čehoa growing number of sth

růst: nechat si růst vousygrow a beard

sílit: Jejich vliv sílí.Their influence grows stronger.

stárnout: Jak stárneme ...As we grow older ...

vous: nechat si (na)růst vousygrow a beard

vyrůst: Až vyrostu ...When I grow up ...

zelenina: pěstovat zeleninugrow vegetables

přirůst: kdo/co komu přirostl(o) k srdcisb took a liking to sb/sth, grew fond of sth/sb, citově sb developed an attachment to sb

voda: růst jako z vodybe growing like a weed

fat: zbohatnout, nahrabat si na čemgrow fat on sth