Hlavní obsah

bavit

Nedokonavé sloveso

  1. (o činnostech ap.)Baví mě to.I enjoy it.Už mě to nebaví.I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.koho baví cosb enjoys, likes sth
  2. (o společníku ap.) koho čím entertain, amuse, divert sb with sth

Vyskytuje se v

báječně: Báječně jsme se bavili.We had a great time.

bavit se: Dobře se bavte!Have fun!, Enjoy yourselves!

přestávat: Přestává mě to bavit.I'm getting tired of it.

se, si: Dobře se bavte.Enjoy yourself/mn. č. yourselves.

účet: bavit se na čí účethave fun at sb's expense, make fun of sb

expense: bavit se/smát se na čí účethave fun/have a laugh at sb's expense

fun: bavit sehave fun

have: bavit se, užít si tohave fun

shop: bavit se o prácitalk shop

talk: bavit se o prácitalk shop

term: nemluvit, nebavit se s kým kvůli roztržce ap.not be on speaking terms with sb

wonderful: báječně se bavit, mít se báječněhave a wonderful time

buzz: vzrušovat, uspokojovat, bavit kohogive sb a buzz

enjoy: Dobře se bav(te)., Příjemnou zábavu.Enjoy yourself.

good: Dobře se bav!, Užij si to!Have a good time!

great: mít se báječně, skvěle se bavithave a great time

terrific: báječně se bavithave a terrific time

tired: Už toho mám dost., Už mě to nebaví.I am tired of it.

bavit: koho baví cosb enjoys, likes sth