Hlavní obsah

těšit

Nedokonavé sloveso

  1. (poskytovat potěšení) koho please sb, give joy to sb, delight sbJeho práce ho těší.He enjoys his job.To mě těší.I'm glad about that.Těší mě. při seznamováníPleased/Nice to meet you., form. How do you do.
  2. (utěšovat) koho comfort, console sb

Vyskytuje se v

těšit se: těšit se velkému zájmu u kohobe very popular with sb

těšit se: Těším se, až tě/vás uvidím.I am looking forward to seeing you.

těšit se: Na co se těšíš nejvíc?What are you looking forward to the most?, What are you most looking forward to?

favour: enjoy the favour of sbtěšit se čí přízni

forward: look forward to sthtěšit se na co

health: be in good healthbýt zdráv, být na to zdravotně dobře, těšit se dobrému zdraví

nice: Nice to meet you.Těší mě., Rád vás poznávám.

pleasure: give sb pleasure(po)těšit, obšťastnit koho, (u)dělat radost komu

pleasure: take pleasure in sthnacházet potěšení v čem, mít potěšení, těšit se, radovat se z čeho

derive: They derive pleasure from helping others.Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.

do: How do you do?form. Těší mě., Dobrý den. při prvním setkání, hovor. Nazdar.

look forward to: We look forward to seeing you.Těšíme se na vás.

meet: It was nice meeting you.Těšilo mě., Rád jsem vás poznal.