Hlavní obsah

potěšit

Dokonavé sloveso

  1. (udělat radost) koho čím please, delight sb with sth, make sb happyJsem skutečně potěšen.I'm really pleased.
  2. (poskytnout útěchu) koho comfort, console sb(zlepšit náladu) cheer sb

Vyskytuje se v

lift: lift sb's moodzvednout náladu komu, potěšit koho

pleasure: give sb pleasure(po)těšit, obšťastnit koho, (u)dělat radost komu