Hlavní obsah

uklidnit

Dokonavé sloveso

  • (zklidnit) koho calm sb (down)(hluk, aktivitu ap.) BrE quieten sb/sth(utišit) soothe sbMohu tě uklidnit, že ...You can rest assured that ...

Vyskytuje se v

uklidnit se: Uklidněte se!rozrušení ap. Calm down!, ticho! Be quiet!

calm: uklidnit se, zklidnit secalm osf

composure: uklidnit se opětregain/recover one's composure

ease: uklidnit, uvolnit koho, navodit příjemnou atmosféru pro kohoput sb at sb's ease

equilibrium: uklidnit se, získat vyrovnanost duševní, dostat se do pohodyrestore one's equilibrium

poise: získat zpět svou rovnováhu, znovu se uklidnitrecover one's poise

uklidnit: Mohu tě uklidnit, že ...You can rest assured that ...