Hlavní obsah

uklidnit

Dokonavé sloveso

  • (zklidnit) koho calm sb (down)(hluk, aktivitu ap.) BrE quieten sb/sth(utišit) soothe sbMohu tě uklidnit, že ...You can rest assured that ...

Vyskytuje se v

uklidnit se: Uklidněte se!rozrušení ap. Calm down!, ticho! Be quiet!

calm: calm osfuklidnit se, zklidnit se

composure: regain/recover one's composureuklidnit se opět

ease: put sb at (sb's) easeuklidnit, uvolnit koho, navodit pohodu u koho

equilibrium: restore one's equilibriumuklidnit se

poise: recover one's poisezískat zpět svou rovnováhu, znovu se uklidnit

put: put sb at easeuklidnit koho, vyvolat pohodu u koho