Hlavní obsah

zajímat

Nedokonavé sloveso

  • koho interest sb, be of (particular) interest to sbZajímalo by mne, jestli ...I would like to know if..., I wonder if ..., I'm interested to know if ...hovor. Koho to (vůbec) zajímá?Who cares?, Who gives a toss?Nezajímá mě, co říkají.I don't care what they say.koho zajímá cosb is interested in sth, sth interests sb

Vyskytuje se v

samotný: Mne samotného to zajímá.I myself am interested in it.

tebe, tě: Tebe to nezajímá?Are you not interested in it?

zajímat se: O co se zajímáš/zajímáte?What are you interested in?

interest: develop an interest in sthzačít se zajímat o co postupně

interest: feel interest in sthzajímat se o co

interest: take an interest in sb/sthzajímat se o koho/co

interest: be of no interest to sbvůbec nezajímat co koho

interested: be interested in sthzajímat se, mít zájem o co

uninterested: be uninterested in sth/sbnezajímat se o o co/koho, nemít/nejevit zájem o co/koho, nestarat se o co/koho

become: I became interested in it.Začal jsem se o to zajímat.

interest: It may be of interest to you.Mohlo by vás to zajímat.

interested: What are you interested in?Co vás zajímá?, O co se zajímáte?

remotely: Nobody was remotely interested.Nikoho to ani trošku nezajímalo.

way: Are you interested in it in any way?Zajímá tě to vůbec?

whom: writer in whom I took an interestspisovatel, o něhož jsem se začal zajímat

wonder: I wonder who did it.Zajímalo by mě, kdo to udělal.