Hlavní obsah

interested [ˈɪntrɪstɪd or -tərɪs-]

Přídavné jméno

  1. in sth mající zájem, zajímající se o coWhat are you interested in?Co vás zajímá?, O co se zajímáte?be interested in sthzajímat se, mít zájem o coget sb interested in sthvzbudit čí zájem o co
  2. zainteresovaný jehož se to dotýká

Vyskytuje se v

interest: zájmy, zálibyinterests

accrual: připisování úroků, nabíhání úrokůekon. accrual of interest

accrued: připsaný/naběhlý úrokinterest accrued

advance: prosazovat vlastní zájmyadvance one's own interests

call: výzva k vyjádření zájmu potenciálních zájemců, před veřejnou soutěží ap.call for expressions of interest

compound: složený úrok, úrok z úrokuekon. compound interest

congruent: slučitelné zájmycongruent interests

interested: zajímat se, mít zájem o cobe interested in sth

nominal: nominální úrokekon. nominal interest

place: pamětihodnost, turistická zajímavostplace of interest

prurient: zvrhlý zájem o sex perverzní praktiky ap.prurient interest

rate: úroková míraekon. interest rate

senior: přednostní nároksenior interest

become: Začal jsem se o to zajímat.I became interested in it.

excite: vzbudit čí zájemexcite sb's interest

remotely: Nikoho to ani trošku nezajímalo.Nobody was remotely interested.

way: Zajímá tě to vůbec?Are you interested in it in any way?

whom: spisovatel, o něhož jsem se začal zajímatwriter in whom I took an interest

majetkový: majetková účastproperty/ownership interest

míra: ekon. úroková mírainterest rate

nátlakový: nátlaková skupina politická ap.pressure group, AmE public-interest group, AmE advocacy group, lobbistická lobby group

sazba: ekon. úroková sazbainterest rate

sdružení: zájmové sdruženíinterest association

sféra: sféra zájmu/vlivusphere of interest/influence

střet: střet zájmů u osob ve veřejné funkciconflict of interests

účast: ekon. majetková účastownership interest

úrokový: úroková sazba/mírainterest rate, rate of interest, diskontní bank rate

zájem: mít zájem o koho/co zajímat sebe interested in sb/sth

zájemce: zájemci o cothose interested in sth

zajímat: koho zajímá cosb is interested in sth, sth interests sb

zajímavost: turistická zajímavostplace of interest, sight, tourist attraction

zájmový: zájmové skupinyinterest groups

pěstovat: pěstovat zájem o cofoster an interest in sth

projevit: Neprojevil žádný zájem.He showed no interest.

připsat: Úrok byl připsán (na účet).The interest has been credited to the account.

samotný: Mne samotného to zajímá.I myself am interested in it.

společný: mít společné zájmyhave common interests

tebe, tě: Tebe to nezajímá?Are you not interested in it?

velký: velký ohlas/zájem/vztekgreat acclaim/interest/anger

zajímat se: O co se zajímáš/zajímáte?What are you interested in?

zaujmout: Co mě zaujalo ...What I found interesting ...