Hlavní obsah

samotný

Přídavné jméno

  1. (o samotě) alone, on one's own(bez pomoci, o samotě) by osfone's má tvar konkrétního zájmena my,your,his,her ap.Dítě zůstalo doma samotné.The child stayed home alone.
  2. hovor.(k vytčení osoby ap.) oneselfhovor.(to, ono) itselfhovor.(jako takový) as suchoneself mění tvar dle osoby myself, yourself, himself, herself, ourselves, themselvesMne samotného to zajímá.I myself am interested in it.
  3. hovor.(úplný) the veryod samotného začátkufrom the very beginning

Vyskytuje se v

strike: strike at the heart of sthotřást samotnou podstatou čeho

himself: The director himself said ...Samotný ředitel řekl ...

itself: Life itself is a learning process.Život samotný je proces učení.