Hlavní obsah

samotný

Přídavné jméno

  1. (o samotě) alone, on one's own(bez pomoci, o samotě) by osfone's má tvar konkrétního zájmena my,your,his,her ap.Dítě zůstalo doma samotné.The child stayed home alone.
  2. hovor.(k vytčení osoby ap.) oneselfhovor.(to, ono) itselfhovor.(jako takový) as suchoneself mění tvar dle osoby myself, yourself, himself, herself, ourselves, themselvesMne samotného to zajímá.I myself am interested in it.
  3. hovor.(úplný) the veryod samotného začátkufrom the very beginning

Vyskytuje se v

strike: otřást samotnou podstatou čehostrike at the heart of sth

himself: Samotný ředitel řekl ...The director himself said ...

itself: Život samotný je proces učení.Life itself is a learning process.

samotný: od samotného začátkufrom the very beginning