Hlavní obsah

himself [hɪmˈself]

Zájmeno

  1. týkající se muže, chlapce nebo samcese, si, sebe, sobě onHe poured himself some whisky.Nalil si trochu whisky.
  2. (on) sám zdůrazněníThe director himself said ...Samotný ředitel řekl ...
  3. sám, osobně bez pomoci jinýchHe did it himself.Udělal to sám.

Vyskytuje se v

establish: Udělal si jméno jako zpěvák.He establish himself as a singer.

find: Zjistil, že není schopen odejít.He found himself unable to leave.

sám: Sám otec se toho bál.Father himself was afraid of it.

samomluva: Trpí samomluvou.He talks to himself.

se, si: Zabil se.při nehodě He was killed., sebevraždou He killed himself.

strhnout: Nechal se strhnout. uvolnil seHe let himself go.

vloudit se: Vloudil se do její přízně.He insinuated himself into her favour.

zvážit: Každý den se zvážil.He weighed himself every day.

himself: Nalil si trochu whisky.He poured himself some whisky.