Hlavní obsah

own [əʊn]

Přídavné jméno

  • vlastní, svůj náležící dané osoběI have my own shop.Mám svůj vlastní obchod.

Sloveso

  • sth vlastnit, mít coThe company is owned by an American.Firmu vlastní Američan.

Fráze

  1. can call sth one's own opravdu vlastnit co, skutečně patřit, říkat pane co komu
  2. come into one's own uplatnit se, dojít uplatnění, realizovat se, prosadit se
  3. get one's own back on sb oplatit to, vrátit to komu, vyřídit si účty s kým něco špatného
  4. make sth one's own spojit své jméno s čím, být spojován co s kým, přivlastnit si co osoba dílo
  5. of one's own svůj vlastní
  6. (all) of one's own osobitý, charakteristický, typický rys ap.
  7. on one's own sám, osamocen
  8. on one's own sám, osobně bez pomoci druhých

Vyskytuje se v

account: by sb's own accountpodle čích vlastních slov

counsel: keep one's own counselnechávat si své názory pro sebe, mlčet o svých názorech ap.

device: leave sb to his/her own devicesnechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komu

devil: devil's own jobpekelná práce velmi obtížná

flesh: sb's own flesh and bloodčí pokrevní příbuzný, vlastní krev

game: beat sb at sb's own gameporazit koho jeho vlastními zbraněmi

grave: dig one's own gravekopat si vlastní hrob

hold: hold one's own against sbubránit se, nedat se, nepodlehnout komu

horn: blow one's own hornvychvalovat se, chvástat se

master: be one's own masterbýt svým vlastním pánem nezávislý

mind: know one's own mindstát si za svým názorem, mít svoji hlavu

nest: feather one's own nesthrabat pod sebe zajišťovat si peníze pro pohodlnou budoucnost

own: can call sth one's ownopravdu vlastnit co, skutečně patřit, říkat pane co komu

petard: be hoist with/by one's own petardchytit se do vlastní pasti, naběhnout si, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá

right: in one's own rightvlastním přičiněním, po zásluze, zaslouženě úspěšný, uznávaný ap.

risk: at one's own riskna vlastní nebezpečí

time: in one's own timesvým vlastním tempem

way: get/have one's (own) wayprosadit si svou/své, dosáhnout svého, zařídit si to po svém

word: in sb's (own) wordspodle (vlastních) slov koho při citování

advance: advance one's own interestsprosazovat vlastní zájmy

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

enterprise: ekon. state(-owned) enterprisestátní podnik

fake: fake one's own deathfingovat/zinscenovat svou smrt

fault: through no fault of one's ownnikoli vlastní vinou

one's: of one's ownsvůj vlastní

privately: privately owned(jsoucí) v soukromém vlastnictví

put: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

responsibility: on one's own responsibilityna vlastní zodpovědnost

source: from own sourcesz vlastních zdrojů

stake: own a minority stakevlastnit minoritní podíl

strike out: strike out on one's ownudělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.

take: take sb into one's own familypřijmout za vlastního, adoptovat koho dítě

will: do sth of one's own (free) will(u)dělat co z vlastní vůle

admission: By her own admission, ...Jak sama připouští/připustila, ...

make: He made his own boat.Udělal si vlastní loď.

those: He owns those shares.On vlastní ty akcie.

own goal: score an own goaldát si vlastní gól, přen. sám si uškodit, podřezat si pod sebou větev, naběhnout si

accord: of its own accordsamo (od sebe) bez cizího přičinění