Hlavní obsah

responsibility [rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. for sb/sth (z)odpovědnost za koho/coon one's own responsibilityna vlastní zodpovědnostclaim responsibility for sthpřihlásit se k (z)odpovědnosti za codisclaim responsibilityodmítnout odpovědnostage of criminal responsibilityvěková hranice trestní zodpovědnosti
  2. responsibilities povinnosti, závazky pracovní

Vyskytuje se v

responsibility: responsibilitiespovinnosti, závazky pracovní

bear: bear the responsibility for sthnést/přijmout odpovědnost za co

claim: claim responsibility for sthpřihlásit se k odpovědnosti za co atentát ap.

devolve: devolve responsibility to sbpřenést odpovědnost na koho

diminished: práv. diminished capacity/responsibilityzmenšená/snížená příčetnost, snížená trestní odpovědnost omezená schopnost posoudit závažnost svého činu užitá při obhajobě

hlásit se: claim responsibility for sthhlásit se k (z)odpovědnosti za co

nést: hold/bear (the) responsibility for sthnést odpovědnost za co

odpovědnost: be responsible, have the responsibility for sthmít odpovědnost za co

převzít: assume responsibility for sthpřevzít za co zodpovědnost

tíha: burden of responsibilitytíha zodpovědnosti

věcný: material responsibility/damagevěcná odpovědnost/škoda

pocit: sense of responsibilitypocit odpovědnosti

abdicate: abdicate responsibilityfor sth form. zříci se zodpovědnosti za co