Hlavní obsah

liability [ˌlaɪəˈbɪlɪtɪ]

Vyskytuje se v

asset: assets and liabilitiesaktiva a pasiva

company: ekon. limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

property: AmE property damage liability (insurance) PDLpovinné ručení

omezený: limited (liability) company, zkr. Ltd, AmE Inc.společnost s ručením omezeným

povinnost: tax liabilityekon. daňová povinnost

povinný: third party insurance, AmE property damage liabilitypovinné ručení pojištění motoristů

ručení: limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

společnost: limited liability companyekon. společnost s ručením omezeným

závazek: financial obligations, liabilitiesfinanční závazky

splnit: fulfil/meet the obligations, hl. finanční meet the liabilitiessplnit závazky

liability: meet one's liabilitiesdostát svým závazkům