Hlavní obsah

debt [det]

Podstatné jméno

  1. ekon.dluhbe in debtbýt zadlužený, být v dluzíchbad debtnedobytný dluh, nedobytná pohledávkanational/public/foreign debtstátní/veřejný/zahraniční dluhdebt of honourčestný dluh na čestné slovojudgment debtsoudem uznaný dluhdebt paymentssplátky dluhurun into debtzadlužit se, dostat se do dluhů
  2. (za)dlužení, dluhy stav

Vyskytuje se v

service: service a debtkonat dluhovou službu, splácet úrok z dluhu

assumption: ekon., práv. assumption of debtpřevzetí dluhu

bad: bad debtnedobytný dluh, nedobytná pohledávka

balance: ekon. balance of debtdlužný zůstatek

bill: ekon., práv. bill of debtdlužní úpis

burdened: burdened with debtzadlužený, zatížený dluhem

doubtful: ekon. doubtful debtpochybná pohledávka, pochybný dluh bez záruky splacení

fall: fall into debtzadlužit se, zabřednout do dluhů

incur: incur debtszadlužit se, nadělat (si) dluhy

proof: proof of debtdoklad o pohledávce předkládaný věřitelem

recoverable: práv. recoverable debtžalovatelná pohledávka

recovery: recovery of a debtvymožení dluhu

saddle: saddle sth with debtzadlužit co firmu ap.

war: war debtsválečné dluhy

drown: We are drowning in debt.Topíme se v dluzích.

forgive: forgive sb's debtodpustit komu dluh

dluh: be in debtmít dluhy

odpuštění: debt forgiveness/remission, remission of debtekon. odpuštění dluhu

pohledávka: irrecoverable debt, hl. z půjčky bad debtnedobytná pohledávka

převzetí: assumption of debtekon., práv. převzetí dluhu

převzít: assume a debtpřevzít dluh

zbavit se: get rid of debtszbavit se dluhů

debt: be in debtbýt zadlužený, být v dluzích