Hlavní obsah

devolve [dɪˈvɒlv]

Sloveso

  1. sth to/on sb přenést, převést co na koho pravomoci na nižší úroveň ap.devolve responsibility to sbpřenést odpovědnost na koho
  2. (up)on sb přejít na koho majetek ap.