Hlavní obsah

co-own [kəʊˈəʊn]

Sloveso

  • spoluvlastnit

Části slova

own