Hlavní obsah

fake [feɪk]

Vyskytuje se v

fur: fake furumělá kožešina

podpis: falšovat čí podpisfake sb's signature

napodobit: napodobit čí podpisfake sb's signature

zinscenovat: Zinscenoval svoji smrt.He faked his own death.