Hlavní obsah

fake [feɪk]

Vyskytuje se v

fur: fake furumělá kožešina

podpis: fake sb's signaturefalšovat čí podpis

napodobit: fake sb's signaturenapodobit čí podpis

zinscenovat: He faked his own death.Zinscenoval svoji smrt.

fake: fake furumělá kožešina