Hlavní obsah

strike out

Vyskytuje se v

applicable: delete/strike out where not applicablenehodící se škrtněte

strike out: strike out on one's ownudělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.

vyškrtat: They struck out my name.Vyškrtli moje jméno.

strike: strike (out)sth form. (vy)škrtnout co z písemného záznamu