Hlavní obsah

spojit

Dokonavé sloveso

  1. (v jedno) co connect, join(napojit) link(dva části ap.) couple sth
  2. (telefonem ap.) koho s kým put sb through to sb, connect sb(fyzicky) linkMůžete mě spojit s ...?Can you put me through to ...?
  3. (do vnitřní souvislosti) co s čím associate sth with sth(o vztahu) relate sth to sthspojit si co s čímassociate sth with sthbýt spojen s čímbe related/linked to sth, be coupled with sth, (okolnosti ap.) be attendant on sth
  4. (vytvořit souvislost částí) co join, connect(sjednotit) unite(směs pojivem) bind sth(smísit ap.) mergespojit síly s kýmjoin forces with sb, make common cause, come together with sb
  5. (současně vykonat) co s čím join(sloučit) combine sthspojit povinnost se zábavoumix business with pleasure

Vyskytuje se v

plošný: tech. plošný spojprinted circuit

pružný: pružný spojflexible joint

spoj: elektr. plošný spojprinted circuit

spojit se: Spojili se proti němu.They united against him.

spojit: spojit si co s čímassociate sth with sth