Hlavní obsah

spojený

Přídavné jméno

  1. (sjednocený) united(propojením) joined, connected, linked
  2. (s vnitřní souvislostí) associated, relatednerozlučně spojený s číminseparable from sth
  3. (v souvislý celek)spojené nádobycommunicating vessels

Vyskytuje se v

národ: Organizace spojených národůUnited Nations (Organization)

organizace: Organizace spojených národůUnited Nations Organization

plošný: tech. plošný spojprinted circuit

pružný: pružný spojflexible joint

spoj: elektr. plošný spojprinted circuit

spoj: chytit/zmeškat spojcatch/miss a connection

spojit: spojit si co s čímassociate sth with sth

spojit: být spojen s čímbe related/linked to sth, be coupled with sth

spojit: spojit síly s kýmjoin forces with sb, make common cause with sb

spojit: spojit povinnost se zábavoumix business with pleasure

ustálený: ustálené slovní spojeníset phrase, (phrasal) idiom

ztratit: ztratit kontakt/spojení s kým nestýkat selose contact/touch with sb

spojení: být ve/dostat se do spojení s kýmbe/get in contact/touch with sb

spojení: elektr. krátké spojení zkratshort circuit

spojit: Můžete mě spojit s ...?Can you put me through to ...?

spojit se: Spojili se proti němu.They united against him.

volně: volně spojenýloose-jointed

znamenat: SN znamená Spojené národy.UN stands for United Nations.

affiliation: have an affiliation with/to sthmít úzké vztahy ke komu, k čemu, mít spojení s čím organizací ap.

alliance: form an alliancespojit se, vytvořit alianci

circuit: tech. printed circuitplošný spoj

communication: be in communicationbýt ve spojení

conjoin: be conjoined with sthbýt spojen(ý) s čím

connection: connection flightletecký spoj/přípoj

contact: break contact with sbpřerušit spojení s kým

couple: přen. be coupled with sthbýt spojený s čím potíže ap.

flange: flange jointpřírubový spoj

go: go in with sbdát se dohromady, spojit se s kým

grow: grow together/into onesrůst, spojit se, splynout

history: have a history of sthmít minulost spojenou s čím, v minulosti často dělat co

interference: tech. interference fittuhé/nehybné uložení, tuhé/pevné spojení natěsno

interweave: be interwoven with sthbýt úzce spojen/propojen/propleten s čím

join: join handschytit se za ruce, spojit ruce kněz novomanželům

link: be linked to sthbýt spojený, mít spojitost, souviset s čím

mortise: mortise jointčepový spoj, anat. kotníkový kloub

occupationally: occupationally relatedspojený se zaměstnáním choroba ap.

phrase: set phraseustálené slovní spojení, ustálený obrat

picnic: AusE picnic race (meeting)= závody v přírodě spojené s další společenskou zábavou

scarf: scarf (joint)spoj na pokos

set: set phraseustálené slovní spojení

train: žel. train connectionvlakové spojení

transit: AmE transit linespoj veřejné dopravy

unite: unite sb in marriagespojit koho ve svazek manželský

wire: wire sth togethersdrátovat co, spojit co drát(k)em, omotat drát(k)em co

yoke: yoked by marriagespojen(i) poutem manželským

dead: The line has gone dead.Linka je hluchá., Vypadlo spojení. telefonní

common: make common cause with sbdát se dohromady, spojit se s kým pro společný cíl