Hlavní obsah

související, souvisící

Vyskytuje se v

souviset: nijak nesouviset s čímbear no relation to sth, have nothing to do with sth

souviset: Tyto věci spolu úzce souvisí.These things are closely connected/related.

souviset: To s tím nijak nesouvisí.It has nothing to do with it.

correlative: be a correlative of sthsouviset s čím, být podmíněný čím

link: be linked to sthbýt spojený, mít spojitost, souviset s čím

relate: relating to sthtýkající se čeho, související s čím

relation: have no relation to sthnijak nesouviset s čím