Hlavní obsah

relation [rɪˈleɪʃən]

Vyskytuje se v

relation: vztahy, poměry mezi lidmi, státy ap.relations

establish: navázat diplomatické vztahyestablish diplomatic relations

severance: přerušení styků společenských, diplomatických ap.severance of relations

poměr: v poměru k čemuvzhledem k in relation to, relative to sth, úměrně in proportion to sth

pracovně: práv. pracovně právní vztahlabour-law relation

souviset: nijak nesouviset s čímbear no relation to sth, have nothing to do with sth

veřejnost: oddělení pro styk s veřejnostípublic relations department

vztah: mezinárodní vztahyinternational relations

příbuzný: vzdálený/blízký příbuzný kohodistant/close relative/relation of sb