Hlavní obsah

relate [rɪˈleɪt]

Vyskytuje se v

cocaine: cocaine-relatedkokainem způsobený smrt, nemoc ap.

income: income relatedodvozený od příjmů

inversely: inversely proportional/relatednepřímo úměrný

nearly: nearly relatedblízce příbuzný

occupationally: occupationally relatedspojený se zaměstnáním choroba ap.

performance: performance(-related) payplat dle/odvozený od výkonu

relate: relating to sthtýkající se čeho, související s čím

related: ekon. related companypřidružená společnost částečně vlastněná

nepřímo: inversely relatedmat. nepřímo úměrný

příbuzný: related by blood, blood-relatedpokrevně příbuzný

souvislost: be connected with sth, vztah be related to sthmít souvislost s čím

spojit: be related/linked to sth, be coupled with sthbýt spojen s čím

úměrný: directly/inversely proportional/relatedmat. přímo/nepřímo úměrný

vztah: be related to sbbýt v příbuzenském vztahu s kým

souviset: These things are closely connected/related.Tyto věci spolu úzce souvisí.

spojitost: relate sth to sthdát do spojitosti co s čím