Hlavní obsah

describe [dɪˈskraɪb]

Vyskytuje se v

rozvláčně: describe at great length sthrozvláčně popisovat co

popsat: describe sth in detail, give a detailed description of sthpodrobně co popsat

describe: Can you describe it to me?Můžete mi to popsat?