Hlavní obsah

relate [rɪˈleɪt]

Vyskytuje se v

cocaine: kokainem způsobený smrt, nemoc ap.cocaine-related

income: odvozený od příjmůincome related

inversely: nepřímo úměrnýinversely proportional/related

nearly: blízce příbuznýnearly related

occupationally: spojený se zaměstnáním choroba ap.occupationally related

performance: plat dle/odvozený od výkonuperformance(-related) pay

relate: týkající se čeho, související s čímrelating to sth

related: přidružená společnost částečně vlastněnáekon. related company

nepřímo: mat. nepřímo úměrnýinversely related

příbuzný: pokrevně příbuznýrelated by blood, blood-related

souvislost: mít souvislost s čímbe connected with sth, vztah be related to sth

spojit: být spojen s čímbe related/linked to sth, be coupled with sth, okolnosti ap. be attendant on sth

úměrný: mat. přímo/nepřímo úměrnýdirectly/inversely proportional/related

vztah: být v příbuzenském vztahu s kýmbe related to sb

souviset: Tyto věci spolu úzce souvisí.These things are closely connected/related.

spojitost: dát do spojitosti co s čímrelate sth to sth