Hlavní obsah

income [ˈɪnkʌm or ˈɪnkəm]

Podstatné jméno

  • ekon.příjem, důchod ne penzeannual incomeroční příjemtaxable incomezdanitelný příjemlive within one's incomežít podle svých příjmůincome relatedodvozený od příjmů

Vyskytuje se v

bracket: high/low-income bracketvysokopříjmová/nízkopříjmová skupina

corporate: corporate income taxdaň z příjmu právnických osob firem

corporation: corporation income taxdaň z příjmu právnických osob

earn: ekon. earned incomepracovní příjem

income tax: file an income tax returnpodat přiznání k dani z příjmu

statement: ekon. income statementvýsledovka, přehled příjmů, výkaz o hospodaření

steady: steady incomestálý příjem

supplemental: supplemental incomevedlejší příjmy

taxable: taxable incomezdanitelný příjem

unearned: ekon. unearned incomenepracovní příjem z kapitálového podílu ap.

existenční: (guaranteed) basic income, úroveň též přen. breadline, taková mzda living wage, subsistence wageexistenční minimum

minimum: mzda subsistence wage, subsistence income, životní úroveň subsistence levelživotní minimum

podpora: social security benefits, BrE income support, AmE social welfare, systém i služby též public assistancesociální podpora

příjem: earned incomepracovní příjem

přilepšit: enrich osf, make/get some extra money, k běžnému příjmu supplement one's incomepřilepšit si vydělat si peníze

přiznání: income tax returnekon. přiznání k dani z příjmu

stálý: steady incomestálý příjem

vystačit: manage on one's incomevystačit s příjmem

income: annual incomeroční příjem