Hlavní obsah

minimum

Podstatné jméno, rod střední

  • minimum(vývoje hodnoty ap.) low(dolní mez) lower limitživotní minimum(mzda) subsistence wage, subsistence income, (životní úroveň) subsistence level

Vyskytuje se v

low: rekordní minimum vůbec kdy zaznamenanéall-time low

subsistence: mzda na úrovni životního minima, existenční mzdasubsistence wage

existenční: existenční minimum(guaranteed) basic income, úroveň též přen. breadline, taková mzda living wage, subsistence wage

hranice: minimum/maximum age limitspodní/horní věková hranice

minimum: životní minimummzda subsistence wage, subsistence income, životní úroveň subsistence level

úsilí: achieve sth with minimum effortdosáhnout čeho s co nejmenším úsilím