Hlavní obsah

hranice

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (státní ap.) border(line)BrE frontier(čára) boundary linena hranicion the borderpřejít hranicecross the borderza hranicemibeyond the borders, (v zahraničí) abroad
  2. (rozhraní, předěl) boundary(mez) bounds, limit(omezení jen v mn. č.) confinesspodní/horní věková hraniceminimum/maximum age limitna hranici/pod hranicí chudobybelow/on the poverty line/level
  3. (hromada) čeho pile(na sobě naskládaná) stack of sth
  4. (pohřební) (funeral) pyre(k popravě) stake(velký oheň) bonfire

Vyskytuje se v

bez, beze: boundless, limitless, unlimitedbez hranic

přechod: illegal border crossingilegální přechod hranic

překročit: cross the frontierpřekročit hranice

shořet: burn at the stakeshořet na hranici

státní: state borderstátní hranice

věkový: age limitvěková hranice

vytyčit: demarcate, delimit sthvytyčit hranice čeho i přen.

zabezpečení: border protectionzabezpečení hranic

přirozený: natural boundariespřirozené hranice

utéct: They fled across the border.Utekli za hranice.

border: border crossinghraniční přechod, překročení hranic

boundary: boundary disputespor o hranice mezi státy ap.

breadline: be on the breadlinežít na hranici chudoby, žít z ruky do huby

confine: within the confines of sthna ploše, uvnitř hranic oblasti ap., přen. v mezích čeho

credulity: stretch credulityjít až za hranici uvěřitelnosti

responsibility: age of criminal responsibilityvěková hranice trestní zodpovědnosti

subsistence: below subsistence levelpod úrovní/hranicí životního minima

frontier: cross the frontierpřekročit hranice

line: state linestátní hranice

boggle: the mind boggles at sthnad čím zůstává rozum stát, co je za hranicí chápání, co je těžko představitelné

hranice: on the borderna hranici