Hlavní obsah

věkový

Přídavné jméno

  • agevěková kategorie/skupinaage group/bracketvěková hraniceage limit

Odvozená slova

věk

Vyskytuje se v

diskriminace: age discrimination, ageismvěková diskriminace

hranice: minimum/maximum age limitspodní/horní věková hranice

kategorie: age bracketvěková kategorie

průměr: average agevěkový průměr

age: people of all ageslidé všech věkových kategorií

barrier: age barriervěková bariéra

difference: age differencevěkový rozdíl

gap: age gapvěkový rozdíl

responsibility: age of criminal responsibilityvěková hranice trestní zodpovědnosti

věkový: age group/bracketvěková kategorie/skupina