Hlavní obsah

responsibility [rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. for sb/sth (z)odpovědnost za koho/coon one's own responsibilityna vlastní zodpovědnostclaim responsibility for sthpřihlásit se k (z)odpovědnosti za codisclaim responsibilityodmítnout odpovědnostplace the responsibility on sbpřenést odpovědnost na kohoage of criminal responsibilityvěková hranice trestní zodpovědnosti
  2. responsibilities povinnosti, závazky pracovní

Vyskytuje se v

responsibility: povinnosti, závazky pracovníresponsibilities

bear: nést/přijmout odpovědnost za cobear the responsibility for sth

claim: přihlásit se k odpovědnosti za co atentát ap.claim responsibility for sth

devolve: přenést odpovědnost na kohodevolve responsibility to sb

diminished: zmenšená/snížená příčetnost, snížená trestní odpovědnost omezená schopnost posoudit závažnost svého činu užitá při obhajoběpráv. diminished capacity/responsibility

rest: Zodpovědnost leží na nás.The responsibility rests with us.

hlásit se: hlásit se k (z)odpovědnosti za coclaim responsibility for sth

nést: nést odpovědnost za cohold/bear (the) responsibility for sth

odpovědnost: mít odpovědnost za cobe responsible, have the responsibility for sth

převzít: převzít za co zodpovědnostassume responsibility for sth

tíha: tíha zodpovědnostiburden of responsibility

věcný: věcná odpovědnost/škodamaterial responsibility/damage

pocit: pocit odpovědnostisense of responsibility

abdicate: for sth form. zříci se zodpovědnosti za coabdicate responsibility