Hlavní obsah

responsibility [rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. for sb/sth (z)odpovědnost za koho/coon one's own responsibilityna vlastní zodpovědnostclaim responsibility for sthpřihlásit se k (z)odpovědnosti za codisclaim responsibilityodmítnout odpovědnostplace the responsibility on sbpřenést odpovědnost na kohoage of criminal responsibilityvěková hranice trestní zodpovědnosti
  2. responsibilities povinnosti, závazky pracovní

Vyskytuje se v

abdicate: abdicate responsibilityfor sth form. zříci se zodpovědnosti za co

bear: bear the responsibility for sthnést/přijmout odpovědnost za co

claim: claim responsibility for sthpřihlásit se k odpovědnosti za co atentát ap.

devolve: devolve responsibility to sbpřenést odpovědnost na koho

diminished: práv. diminished capacity/responsibilityzmenšená/snížená příčetnost, snížená trestní odpovědnost omezená schopnost posoudit závažnost svého činu užitá při obhajobě

rest: The responsibility rests with us.Zodpovědnost leží na nás.

hlásit se: hlásit se k (z)odpovědnosti za coclaim responsibility for sth

nést: nést odpovědnost za cohold/bear (the) responsibility for sth

odpovědnost: mít odpovědnost za cobe responsible, have the responsibility for sth

odpovědnost: přihlásit se k odpovědnosti za co atentát ap.claim responsibility for sth

odpovědnost: nést/převzít odpovědnostbear/assume the responsibility

převzít: převzít za co zodpovědnostassume responsibility for sth

tíha: tíha zodpovědnostiburden of responsibility

věcný: věcná odpovědnost/škodamaterial responsibility/damage

pocit: pocit odpovědnostisense of responsibility