Hlavní obsah

průměr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (rozměr) diameterprůměr kružnicediameter of a circle
  2. (hodnota) average, meanvěkový průměraverage agev průměru průměrněon (the) averagev průměru činit kolikaverage stharitmetický/geometrický/kvadratický/harmonický průměrarithmetic/geometric/quadratic/harmonic mean
  3. (průměrnost) average(ness)(normál) norm, mediumnad průměremabove the average

Vyskytuje se v

aritmetický: arithmetic meanmat. aritmetický průměr

činit: average sthv průměru činit kolik

dosahovat: average sthdosahovat v průměru kolik

vnější: outer diametervnější průměr

arithmetic: mat. arithmetic meanaritmetický průměr

average: above (the) averagenad průměrem

diameter: inner/outer/overall diametervnitřní/vnější/celkový průměr

interior: interior diametervnitřní průměr

moving: mat. moving averageklouzavý průměr

weight: weighted averagevážený průměr

weighted: weighted average/meanvážený průměr aritmetický

across: a hole 15 kilometres acrossdíra 15 km v průměru

průměr: on (the) averagev průměru průměrně